Gemeenteraad: meer aandacht voor kinderen

0
519
Archieffoto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Kinderen en jongeren krijgen de komende tijd extra aandacht in Papendrecht. De gemeenteraad besloot donderdagavond om verschillende onderzoeken te gaan starten die het welzijn van kinderen en jongeren moeten verbeteren.

Op initiatief van Onafhankelijk Papendrecht (OP) werd een voorstel behandeld over het aanstellen van een kinderburgemeester. Tijdens de bespreking van dit idee werd duidelijk dat de gemeenteraad eerst een onderzoek naar de kinderburgemeester wil uitvoeren. Ook kinderparticipatie wordt daarbij meegenomen in de bespreking van de bestuurlijke vernieuwing. Er gaat gekeken worden naar de behoefte aan een kinderburgemeester en hoe kinderen betrokken kunnen worden bij de gemeente en de plaatselijke politiek.

VVD en PvdA kwamen tijdens dezelfde raadsvergadering met het voorstel om een tweede inlooplocatie voor kinderen en jongeren te realiseren. Naast de locatie aan de Boeieraak 1 zou er volgens de VVD een tweede locatie moeten komen, bijvoorbeeld in het voormalige Groene Kruis gebouw aan de Seringenstraat.

“Of het verenigingsgebouw bij Speeltuin de Zonnebloem waar onze jeugd en jongeren zich kunnen ontwikkelen, elkaar ontmoeten, veilig en van de straat zijn. Waar jongerenwerkers er voor hen zijn en de wijkagent een welkome gast is. Dat een vangnet is voor hen die dit nodig hebben, eenzaamheid tegengaat en zo een fantastische investering is in onze jeugd en onze jongeren”, aldus VVD en PvdA in hun motie over een tweede inlooplocatie.

Eerst onderzoek
De overige partijen in de gemeenteraad stonden positief tegenover dit idee, maar willen eigenlijk eerst goed onderzocht hebben hoe groot en wat precies de behoefte is onder jongeren. Ook moet worden vastgesteld over welke groep jongeren het eigenlijk gaat. Oftewel: er moet niet alleen gekeken worden naar een mogelijke locatie, maar ook naar de invulling ervan en de behoefte onder jongeren aan een extra inlooplocatie. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 komt hierover duidelijkheid.

Persoonsregistratie zwembad
Verder besprak de gemeenteraad donderdag de verplichte persoonsregistratie bij het zwembad. De fractie van OP had hierover al eerder kritische vragen gesteld en stelde tijdens de vergadering voor om dit stop te zetten.

Een meerderheid van de raad vond dit ook. VVD, ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks schaarden zich achter OP. Wethouder Jan Dirk van der Borg gaf aan dat de gemeente niet bevoegd is om dit zomaar op te leggen aan het zwembad, maar hij wilde wel hierover het gesprek aangaan met de directie van het sportcentrum.

“Het college stribbelde ontzettend tegen, maar ontkomt er niet aan. In andere gemeenten zoals Sliedrecht kun je gewoon wel zwemmen zonder verplichte toegangsregistratie”, zo blikte fractievoorzitter Ruud Lammers van OP na afloop van de vergadering terug op het debat over de verplichte persoonsregistratie.

Voorstellen over een informatiecampagne over de gevaren van PFAS, de gevaren van draadloze straling, een mediafonds om lokale onderwerpen beter in het nieuws te krijgen, een verzoek om niet mee te gaan met de huidige plannen van de landelijke overheid met betrekking tot stikstof, een verzoek om de fietsenstalling weer terug te laten keren op De Meent en het verzoek om geen reclamemast te plaatsen langs de A15, kregen geen meerderheid in de raad. Wat betreft die reclamemast komt er overigens wel een onderzoek naar de risico’s en overlast van zo’n reclamemast. En voor wat betreft PFAS meldde het college dat dit onderwerp alle aandacht heeft.

Tekst: Het Kontakt