‘Verkenner’ voor huisartsenpost nu structureel

0
286

Foto: aangeleverd
DRECHTSTEDEN – Wie buiten de openingstijden van de eigen huisartsenpraktijk hulp vraagt aan Huisartsenpost Drechtdokters, kan vanaf nu bezoek aan huis krijgen van een ambulanceverpleegkundige in een auto met ambulancekleuren. Schrikken hoeft niet, het gaat om de zogeheten Rapid HAG. Dit is als het ware een ‘verkenner’ die namens de dienstdoende huisarts in bepaalde gevallen snel komt inschatten hoe spoedeisend de situatie is.

Na een geslaagde proef van een jaar door Huisartsenpost Drechtdokters en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, is de Rapid HAG per 6 juli 2022 een vaste speler in de acute zorg in de Drechtsteden. Het gaat om situaties waarin de huisarts het niet helemaal vertrouwt – zoals een vermoeden van een acuut hartprobleem – en normaal gesproken een ambulance zou sturen.

Op verzoek van de huisarts
In veel van zulke gevallen blijkt achteraf dat de patiënt toch onder de hoede van de huisarts had kunnen blijven. Om onnodige ambulance-inzetten te voorkomen en toch de juiste zorg te bieden, gaat de Rapid HAG op verzoek van de huisarts op pad. Dat kan eventueel met zwaailicht en sirene. Hij of zij beoordeelt de patiënt en bepaalt in overleg met de huisarts of de situatie veilig genoeg is om de huisarts op een later moment te laten langskomen, of om de patiënt te adviseren zelf de HAP, huisarts of een andere hulpverlener te bezoeken. Als het wél ernstig is, begint de Rapid HAG meteen met het geven van ambulancezorg.

919 keer
Tijdens de proef in 2020 en 2021 werd de Rapid HAG 919 keer ingezet. Maar liefst 545 keer kon de bezochte patiënt thuis blijven. In die gevallen zou voorheen een ambulance zijn uitgerukt zonder dat dit echt nodig was. Dat scheelt dus veel ritten van een ‘grote’ en schaarse ambulance, die nu beschikbaar blijft voor andere patiënten. De bezochte patiënten bleken tijdens de proef zeer positief over de Rapid HAG. De Rapid HAG heeft ook specifieke kennis om verwarde personen te kunnen beoordelen en hen eventueel direct te verwijzen naar een opvanglocatie van instelling voor geestelijke gezondheidszorg Yulius.

Dit artikel is afkomstig van onze mediapartner RTV Dordrecht.