Arbeidsmarkt in de Drechtsteden is ‘zeer krap’

0
289

DRECHTSTEDEN – De arbeidsmarkt in de Drechtsteden heeft voor het eerst de typering ‘zeer krap’ gekregen. Het aantal WW-uitkeringen in de Drechtsteden daalde in het eerste halfjaar van 2022 met 15% net zo sterk als in 2021. Het aantal openstaande vacatures nam met 60% toe. Om de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen, werkt het UWV nauw samen met onder andere werkgevers, gemeenten en opleiders.

Het UWV verstrekte eind juni 2022 in de Drechtsteden 2.313 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 1,7% (-39 WW-uitkeringen) en met 32,2% ten opzichte van juni 2021 (-1.099). De afgelopen anderhalf jaar daalden de WW-uitkeringen bijna continu, daarbij verder gestimuleerd door het economisch herstel dat in 2021 intrad en de kansen die daardoor ontstonden voor werkzoekenden.

Dit leidde ertoe dat in 2022 voor het eerst sprake is van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt, waarin werkgevers grote personeelstekorten ervaren. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor Drechtsteden 1,5% in juni 2022 en dat is net iets lager dan de 1,7% voor Nederland.

Grootste afname aantal WW-uitkeringen bij technische beroepen
In het eerste halfjaar van 2022 leverden vier beroepsgroepen in de arbeidsmarktregio Drechtsteden de grootste bijdragen aan de daling, met 397 WW-uitkeringen: technische beroepen, economisch-administratieve beroepen, commerciële beroepen en transport & logisiek beroepen. Zo zijn er:

-89 minder WW-uitkeringen verstrekt bij technische beroepen, onder meer voor productiemedewerkers en assemblagemonteurs werktuigbouw;
-69 minder WW-uitkeringen verstrekt bij economisch-administratieve beroepen, onder meer voor receptionisten & telefonisten en financieel-administratief medewerkers;
-42 minder WW-uitkeringen verstrekt bij commerciële beroepen, onder meer voor commercieel medewerker binnendienst;
-40 minder WW-uitkeringen verstrekt bij transport & logistiek beroepen, onder meer voor diverse typen chauffeurs en bestuurders.

Aantal vacatures neemt toe
In een jaar tijd nam het aantal openstaande vacatures in de Drechtsteden toe met 2.350 (+60%). Meer vacatures en minder werkzoekenden zorgden voor grotere spanning op de arbeidsmarkt. Werkgevers hadden daardoor steeds meer te maken met een krappe arbeidsmarkt. De notitie met 27 oplossingen bij personeelstekorten van UWV inspireert werkgevers om hun vacatures te vervullen. Oplossingen liggen op het gebied van het aantrekken van nieuw talent, anders organiseren van het werk en binden en het boeiend maken van het werk voor medewerkers.

Rijnmond
Voor inwoners van de Drechtsteden is niet alleen de eigen regio belangrijk voor werk. Ook de regio Rijnmond is dat. In beide regio’s samen stonden 37.650 vacatures open aan het einde van het eerste kwartaal van 2022. Ruim zeven op de tien vacatures betrof een extra kansrijk beroep, oftewel 26.900 vacatures. Personeel voor techniek, horeca, handel, transport & logistiek en zorg behoorden in beide gebieden samen tot de meest gevraagde kansrijke beroepen.