Pieter van Wijngaarden komt met nieuw boek: ‘Het Belgische Kamp in Papendrecht 1914- 1918’

0
355

Foto: Regionaal Archief Dordrecht
PAPENDRECHT – ‘Het Belgische Kamp in Papendrecht 1914- 1918’ wordt een verslag van een belangrijke gebeurtenis in Papendrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog: de aanwezigheid van bijna duizend Belgische geïnterneerden, waaronder schippers, burgers en militairen. Al deze mensen, volwassenen, maar ook kinderen, waren ondergebracht in houten barakken. Om het kamp was een houten schutting geplaatst. Er was zelfs een school met kerk. In het kamp werden ze, overeenkomstig de internationale rechtsregels, geïnterneerd en bewaakt. Ook mochten de Belgische militairen zich vrijwillig opgeven om werk te verrichten (binnen en buiten het kamp) waardoor ze in staat waren hun karige soldij aan te vullen.

In oktober 1914 waren de Belgen, na de verloren strijd om Antwerpen, in een chaotische wanorde richting Nederland gedreven. Er waren veel schippers bij die met hun schip Antwerpen hadden weten te ontvluchten. De schepen lagen langs de gehele Papendrechtse oever aangemeerd, vanaf de kerk tot aan de Noordhoek. Sommige schippers hadden al snel hun schip kunnen verkopen, maar verloren daarmee hun recht op gemeentelijke steun.

Steun
De Belgische militairen hielden verplichte ochtendmarsen, maar konden ook sporten. Iedereen die er recht op had, ontving steun van de gemeente, waarvan een deel verplicht gespaard werd voor de tijd dat men weer naar huis mocht. Veel van de geïnterneerden vonden hun werk in de scheepsbouw.

Historicus Pieter van Wijngaarden is momenteel bezig aan het immense speurwerk naar de geschiedenis en het kampleven, dat in al zijn facetten wordt gereconstrueerd uit krantenberichten, archieven, literatuur, dagboeken, brieven en contacten met nazaten van geïnterneerden.

Oproep
Het ligt in de bedoeling dat in 2024, 110 jaar nadat het Kamp in Papendrecht werd geopend, een boek wordt gepresenteerd. ‘Het Belgische Kamp in Papendrecht 1914-1918′. Het wordt een rijk geïllustreerd boek over het leven van de Belgische geïnterneerden in Papendrecht. Uiteraard is de auteur nog steeds op zoek naar verhalen en foto’s uit die tijd. Mocht u over informatie en foto’s beschikken dan is de auteur u zeer erkentelijk en krijgt uw naam een plaatsje in het boek.

Foto: Schoolkinderen in een tijdelijke school te Papendrecht, in het ruim van een schip.