Negen sollicitanten voor burgemeesterschap Papendrecht

0
335

Foto: aangeleverd
PAPENDRECHT – Voor het burgemeesterschap van Papendrecht hebben negen kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 15 februari 2023 in functie treden.

De sollicitanten (4 vrouwen en 5 mannen) variëren in de leeftijd van 36 tot en met 62 jaar. Van de negen sollicitanten hebben zes sollicitanten een achtergrond als (oud) wethouder, dan wel (oud) raadslid. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Referenties
Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie.

De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan nadat Aart-Jan Moerkerke met ingang van 7 juni 2021 werd benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Moerdijk. Begin juli is de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van start gegaan. Waarnemend burgemeester Annemiek Jetten blijft op haar post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.