Rijkswaterstaat koelt zeven bruggen in Zuid-Holland preventief

0
300

REGIO – Vanaf donderdagmiddag 11 augustus worden de Spijkenisserbrug, Merwedebrug (A27), verkeersbrug Dordrecht-Zwijndrecht, Haringvlietbrug, Brug over de Noord en Merwedebrug (N3) en Wantijbrug indien nodig gekoeld.

Bij de Spijkenisserbrug en de Wantijbrug wordt gekoeld met pompen en waterslangen die gebruik maken van het water onder de brug. Bij de andere vijf bruggen wordt zonodig met een blusboot de onderkant van de brug gekoeld.

Rijkswaterstaat koelt bruggen preventief
Door te koelen beperkt Rijkswaterstaat het uitzetten van de stalen brugonderdelen vanwege de hoge temperaturen. Hiermee wordt hinder voor (vaar)weggebruikers en schade aan de bruggen voorkomen. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelt Rijkswaterstaat bij voortdurende en/of extreem hoge buitentemperaturen bruggen.

Hinder
Er gelden geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers. Wel moet het verkeer rekening houden met water op het wegdek. Waar mogelijk liggen waterslangen buiten het bereik van verkeer, of worden afgedekt met overrijdbare planken. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet.

Als gevolg van de hitte wordt het oostelijke brugdeel van de Spijkenisserbrug niet meer gedraaid vanaf donderdag 11 augustus 12.00 uur tot dinsdag 16 augustus 05.00 uur. Zeegaande scheepvaart kan gebruik maken van het westelijke brugdeel. Brugopeningen duren daardoor mogelijk langer, met hinder voor het wegverkeer. De scheepvaart wordt hierover via eigen kanalen geïnformeerd.

Aanvullende maatregelen als koelen onvoldoende werkt
Rijkswaterstaat monitort alle bruggen gedurende de hitteperiode. Als het nodig worden er aanvullende maatregelen genomen.

Monitoring door data uit sensoren
In 2020-2022 zijn op diverse stalen bruggen sensoren aangebracht die informatie geven over het effect van hitte, kou en koelen op de brug. Het gaat om de Spijkenisserbrug (S102), Brug over de Noord (N915), Verkeersbrug Dordrecht (Brugweg Zwijndrecht), Haringvlietbrug (A29), Papendrechtsebrug (N3), Wantijbrug (N3) en de Merwedebrug (A27). De data zijn realtime beschikbaar in een dashboard. Bij hitte kan Rijkswaterstaat op basis van de data besluiten om een koelplan in werking te stellen of blusboten in te zetten. De beschikbare data helpt ook bij het efficiënt inzetten van materieel, waardoor kosten worden bespaard en hinder voor de omgeving beperkt wordt.