Zuid-Hollanders sceptisch over eigen bijdrage klimaat

0
358

Afbeelding: aangeleverd
REGIO – Inwoners van Zuid-Holland zijn relatief sceptisch over hun bijdrage aan een beter klimaat. Op de stelling die energiebedrijf Zonneplan hen voorlegde – “Mijn bijdrage als individu aan een beter klimaat doet ertoe” – antwoordde 58,5 procent van de ondervraagden uit Zuid-Holland bevestigend. Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde van 64 procent. In Friesland en Drenthe is men nog pessimistischer.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Panel Inzicht, blijkt verder dat men in de provincie Flevoland het meest gelooft in de eigen bijdrage aan een beter klimaat. Bijna driekwart van de Flevolanders is het met de stelling eens. Ook 70 procent van de Zeeuwen is optimistisch. Opvallend is bovendien dat slechts 5 procent van de ondervraagden uit Zeeland het oneens is met de stelling (25 procent antwoordde ‘neutraal’).

Vrouwen positiever over klimaatbijdrage
Met name de vrouwelijke helft van de ondervraagden is positief gestemd over de eigen bijdrage aan een beter klimaat. 69 procent van de vrouwen is van mening dat deze bijdrage ertoe doet. Onder mannen is dat tien procent minder.

Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn enkele opvallende verschillen. Zo zijn jongeren tussen de 18 tot 29 jaar het bovengemiddeld vaak (21 procent) oneens met de stelling. Onder 60-plussers is dit 12 procent. Overigens zijn jongeren ook het meest voorzichtig in hun oordeel. In de categorieën ‘enigszins mee eens’ en ‘enigszins mee oneens’ scoren zij in beide gevallen het hoogst. Zestigers zijn juist het meest uitgesproken in hun oordeel. 19 procent is het ‘helemaal eens’ met de stelling.

Bewustwording belangrijk
Volgens Frank Breukelman van Zonneplan is bewustwording van de eigen impact essentieel om de energietransitie te doen slagen. “Dat begint bijvoorbeeld met inzicht in de hoeveelheid energie die je verbruikt. Of met begrijpen wat nou eigenlijk het begrip groene stroom inhoudt. Wanneer je dat begint in te zien word je vanzelf enthousiast om slimmer met energie om te gaan. Met dat enthousiasme wakker je je omgeving aan. Ook dát is een bijdrage leveren aan een beter klimaat.”