OP vraagt college om te helpen bij crisis asielopvang

0
395
Foto: NOS

PAPENDRECHT – Onafhankelijk Papendrecht (OP) heeft het college van B&W gevraagd of men van mening is dat de gemeente Papendrecht een helpende hand kan en moet toesteken waar het gaat om de huidige acute noodsituatie bij de asielopvang. Ook vraagt de partij of het college samen met de gemeenteraad een brief wil sturen naar het kabinet waarin wordt gepleit voor een wettelijk omschreven opdracht aan gemeenten om een aandeel te leveren bij de oplossing van dit probleem.

OP baseert zich hier bij onder meer op een rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), waarin wordt gesteld dat de ‘bijna continue crisis in de opvang van asielzoekers’ aangepakt moet worden door ‘individuele gemeenten permanent wettelijk te verplichten kansrijke asielzoekers op te vangen, naar rato van het aantal inwoners van de gemeente’: hoe groter de gemeente, des te meer opvang moet worden geregeld.

Het rapport stelt vast dat het Rijk de opvangcrisis zelf creëert en in stand houdt. Financiering van onder andere het COA is afhankelijk van het aantal asielzoekers en verandert dus voortdurend. Op het moment dat het aantal asielzoekers weer fors toeneemt duurt het vaak veel te lang om opvanglocaties te vinden die voor langere tijd beschikbaar zijn. Daarnaast houdt het Rijk te lang vast aan vrijwilligheid als basis van de samenwerking met gemeenten, zo stelt de ROB. Tot slot vindt de Raad dat de gemeenten voldoende financiële middelen moeten krijgen om opvang te regelen.