Grip op je leven: Eén tegen Eenzaamheid

0
289
Foto Art en Jannie: aangeleverd

Papendrecht – Van 29 september tot 6 oktober staat Papendrecht in het teken van de Week van de Ontmoeting. In deze week doet Papendrecht mee aan de landelijke campagne ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Iets minder dan de helft van alle Nederlanders en alle Papendrechters laat weten zich weleens eenzaam te voelen. Het is niet alleen de taak van huisartsen en sociaal werkers, maar eigenlijk van iedereen om dit te verminderen. Ook jij kunt het signaleren en een bijdrage leveren.

Om kennis over het onderwerp eenzaamheid te verspreiden vinden in Papendrecht meerdere activiteiten plaats. Waaronder de training: ‘Grip op je leven’ door Jannie Nomen en Art Groenenboom. In een gesprek vertellen zij over de trainingen.

‘Als werkgroep ontmoeting maken we ons er sterk voor het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid’, laten Jannie Nomen en Art Groenenboom weten. ‘Dat doen we op verschillende manieren. We werken bijvoorbeeld met de gemeente en sportverenigingen samen aan het onderwerp. Namens Sterk Papendrecht organiseren we vier bijeenkomsten met de titel ‘Grip op je leven’ waarmee we deelnemers aanknopingspunten bieden om er anders naar te kijken en om zelf aan de slag te gaan.’

‘Iemand zei eens tegen ons: het lijkt wel of je niet eenzaam mag zijn. En zo is het, want het kan een eigen keuze zijn om op jezelf te zijn. Maar is dat niet het geval, dan ben je zelf de belangrijkste partij in de zoektocht naar manieren om eenzaamheid aan te pakken. Iemand anders kan het niet voor je oplossen. Daarbij helpt het allereerst om in te zien dat er niets gebeurt als je blijft zitten waar je zit. Dat je vooral zelf in beweging moet komen. Bijvoorbeeld door eens één van de vele koffiemomenten van Papendrechtse kerken, het Leger des heils, Sterk Papendrecht of andere organisaties te bezoeken.’

Vriendschap
‘Allereerst proberen we tijdens de bijeenkomsten inzicht te krijgen in de achtergronden van eventuele gevoelens van eenzaamheid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen vroeger aan tafel tijdens het eten niet mochten praten en dat dat nog steeds doorwerkt. Op de tweede plaats besteden we aandacht aan sociale contacten. Een wat traditionelere opvoeding kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat mensen vooral aan anderen denken en geneigd zijn zichzelf weg te cijferen. Terwijl vriendschap over en weer moet gaan. Als derde punt besteden we aandacht aan eigenwaarde en zelfvertrouwen: wat zijn jouw sterke punten en talenten? Voor mantelzorgers kan het bijvoorbeeld enorm helpen als zij naast hun zorgtaken hun eigen levens, hobby’s en interesses behouden. Dat kan voorkomen dat je na het wegvallen van degene voor wie je zorgt, moeite krijgt met een nieuwe invulling van je leven. Tot slot besteden we aandacht aan de wijze van communiceren: hoe communiceer jij, heb je misschien bepaalde aannames en wat betekent dat voor de manier waarop je met anderen omgaat?’

Trots
‘We hebben een verscheidenheid aan deelnemers, van jong tot oud. Tijdens de bijeenkomsten hebben wij zelf vooral een luisterende rol. We willen de deelnemers een veilig gevoel geven en stimuleren dat ze over hun ervaringen praten. We zien het dan ook niet zozeer als een cursus of een training maar vooral als gesprekken met en tussen de deelnemers. In de praktijk merken we er behoefte aan is en dat de bijeenkomsten vruchten afwerpen. Deelnemers durven zich in de loop van de tijd steeds meer te laten zien en te laten horen. Ze leren van elkaar. Ze durven uit hun eigen cocon te komen, contact te maken en hun kwaliteiten in te zetten. Zo hebben twee deelnemers van verschillende cursussen elkaar ontmoet en trekken ze nu samen op. Een deelneemster kwam in de loop van de tijd helemaal los. Iemand anders liet weten dat het haar veel gebracht heeft. Inmiddels is ze als vrijwilliger aan de slag bij Sterk Papendrecht. Een andere deelnemer was de eerste keer dood nerveus, maar gaat nu wandelen en bezoekt regelmatig koffiebijeenkomsten.’

‘De komende tijd leggen we onder meer contact met jongerenwerk en het voortgezet onderwijs over eenzaamheid. Tijdens de Week van de Ontmoeting komen we onder meer met een overzicht van koffiemomenten en andere bijeenkomsten die er in Papendrecht zijn. Zo blijven we eenzaamheid bij verschillende groepen op meerdere manieren onder de aandacht brengen. We zijn er trots op dat dit in Papendrecht mogelijk is, dat we gezamenlijk zulke mooie resultaten boeken en dat inwoners zich van hun sociale kant laten zien.’
Informatie over data, tijden en locatie van de bijeenkomsten vind je op www.sterkpapendrecht.nl/activiteiten.

Vragen kun je stellen aan Sterk Papendrecht via info@sterkpapendrecht.nl  of 078 – 615 47 41