Vraag naar klantcontactberoepen zeer groot in regio

0
287

DRECHTSTEDEN – UWV verstrekte in de Drechtsteden in augustus 3,5% minder WW-uitkeringen dan in juli. Vergeleken met vorig jaar augustus zijn er 27,5% minder WW-uitkeringen verstrekt in de arbeidsmarktregio Drechtsteden. De spanning op de regionale arbeidsmarkt is in de voorbije periode verder opgelopen, onder meer in klantcontactberoepen.

Eind augustus zochten slechts 40 mensen met een WW-uitkering werk in een klantcontactberoep, tegenover zo’n 100 vacatures die gemiddeld per kwartaal open stonden. Klantcontactberoepen bieden uitstekende kansen aan werkzoekenden. Op basis van skills en beroepsoverstappen in het verleden zijn er in de Drechtsteden zo’n 400 mensen met een vergelijkbaar profiel. Werkgevers zouden zich daarom goed kunnen richten op deze werkzoekenden voor hun klantcontactvacatures. Ook andere werkzoekenden kunnen geïnteresseerd zijn in een klantcontactberoep.

“De arbeidsmarkt is zo krap dat werkgevers echt anders moeten gaan kijken naar de werving van nieuw personeel. Ze zouden veel breder moeten kijken naar kandidaten. Kandidaten die bijvoorbeeld maar voor 70% passen op de functie, maar die door om- of bijscholing wel 100% zouden passen of kandidaten die wel over een deel van de benodigde vaardigheden beschikken. Zo zijn er voor klantcontactberoepen maar 40 mensen actief op zoek naar dit werk in de Drechtsteden, maar wel 400 personen met competenties die aansluiten bij dit beroep”, zegt Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur UWV voor de Drechtsteden.

Verdere daling WW-uitkeringen
UWV verstrekte eind augustus 2022 in de Drechtsteden 2.201 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die maand met 3,5% en in een jaar tijd met 27,5%. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio met 1,4% net iets lager dan de 1,6% voor Nederland. De arbeidsmarkt is medio 2022 te typeren als ‘zeer krap’. In verhouding tot het aantal openstaande vacatures kunnen werkgevers een beroep doen op een zeer beperkt aantal werkzoekenden met WW en recente werkervaring.

Veel vacatures voor klantcontactberoepen, weinig aanbod
Werkgevers ervaren onder meer moeite bij de vervulling van vacatures voor medewerker klantenservice of klantcontactmedewerker in-/outbound. Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. In de Drechtsteden is er bijvoorbeeld ook behoefte aan medewerkers voor de coronatest & -vaccinatielijn in de regio. De baan is parttime of fulltime in te vullen.

Volgens de meest recente vacatureraming van UWV stonden er medio 2022 in de Drechtsteden ruim 100 vacatures voor deze functies open. UWV ziet een toenemende vraag naar medewerkers klantcontact. Van het derde kwartaal 2021 tot en met het tweede kwartaal 2022 stonden in de Drechtsteden gemiddeld 100 vacatures open aan het einde van het kwartaal.

Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering en een klantcontactberoep is in de regio relatief beperkt: 40 per eind augustus. In de publicatie Knelpunten op de klantcontact arbeidsmarkt wordt dit arbeidsmarktsegment nader belicht en worden mogelijke oplossingen aangedragen. Één van de oplossingen is bijvoorbeeld medewerkers werven met vergelijkbare skills. De Drechtsteden tellen 397 werkzoekenden met WW en een vergelijkbaar profiel als nodig bij klantcontactberoepen. Deze werkzoekenden hebben een administratieve, commerciële of dienstverlenende achtergrond. Het gaat onder meer om ondersteunend secretarieel medewerkers, financieel-administratief medewerkers dan wel receptionistes of telefonistes die in het verleden een succesvolle overstap hebben gemaakt naar klantcontactberoepen. Werkzoekenden met dat beroep vinden op de regionale arbeidsmarkt relatief eenvoudig opnieuw werk.