GGD: ook in Drechtsteden meisjes depressiever dan jongens

0
472

DRECHTSTEDEN – Ook in de regio Drechtsteden komt het beeld naar voren dat met name meisjes last hebben gehad van de coronapandemie en hoge verwachtingen. Het beeld van de verschillen in mentale gezondheid tussen jongens en meisjes komt naar voren uit de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (13- en 15 jarigen), waaraan ook GGD ZHZ heeft deelgenomen.

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 blijkt dat meisjes in de regio ZHZ op veel vlakken van mentale gezondheid ongunstig scoren ten opzichte van jongens. Zo voelen meisjes zich minder vaak gelukkig dan jongens (82% vs. 76%), hebben meisjes vaker psychische klachten (33% vs. 15%) en voelen meisjes zich vaker gestrest over één of meer factoren dan jongens (53% vs. 26%).

Weerbaar
Opvallend is wel dat weerbaarheid bij zowel jongens als meisjes tussen 2019 en 2021 stabiel is gebleven. Zowel in 2019 als in 2021 was 94% van de jongens in de regio ZHZ voldoende weerbaar, tegenover 87% van de meisjes. Daarnaast zien we regionaal wel een lichte stijging van ervaren stress bij meisjes tussen 2019 en 2021 (51% naar 53%), tegenover een daling van ervaren stress bij jongens (32% naar 26%).

GGD ZHZ wil mentale gezondheid bespreekbaar maken
Het team gezondheidsbevordering van de GGD ZHZ heeft de opdracht om te ondersteunen in het bevorderen van de Mentale Gezondheid en adviseert de gemeenten. Ontwikkelingen, signalen en behoeften staan hierin centraal. Op 10 oktober, op de Landelijke Dag Psychische Gezondheid, organiseert de GGD ZHZ daarom voor ambtenaren volksgezondheid, jeugd &, onderwijs uit de regio de bijeenkomst Mentale Gezondheid. Hier worden de recente cijfers besproken en gaan we vanuit onze expertise in gesprek met de gemeenten om tot een effectieve aanpak te komen.

Dit verhaal is afkomstig van onze streekredactie omroepen Drechtsteden.