‘Elk huishouden er 2200 euro op vooruit? Dat is echt een frame en klopt niet’

0
224
Foto Peter Heijkoop: Hans Hulswit

REGIO – Komt het lastenverlichtingspakket voor de Nederlandse huishoudens straks daadwerkelijk op de juiste plek terecht? Die twijfels hebben de Rotterdamse locoburgemeester Robert Simons en de Dordtse wethouder Peter Heijkoop na de presentatie van de Miljoenennota. Ze wachten op structurele oplossingen: ”Stop met pleisters plakken.”

Dat het pakket zeker wat verlichting gaat brengen, daar twijfelt Simons niet aan. “Het is heel erg goed, ook voor de Rotterdammers”, stelt de locoburgemeester. Daarbij plaatst hij nog wel een kanttekening: “Ik heb begrepen dat dat pas vanaf 1 januari is, dus de komende maanden zullen toch nog zwaar zijn voor veel Rotterdammers. Maar er zit genoeg in het vat om dat te compenseren straks.”

Waar Simons zich meer zorgen over maakt zijn de Rotterdamse ondernemers. Volgens hem komen zij er nu nog redelijk bekaaid af. “De lasten worden in het algemeen verzwaard voor de ondernemers. Daarvan wordt een groot deel van de crisismaatregelen ook betaald.” Daarnaast kampen veel ondernemers volgens hem nog steeds met hoge energierekeningen en openstaande schulden.

Volgens Simons krijgt de gemeente nu al veel signalen van ondernemers die het hoofd niet meer boven water kunnen houden. “Natuurlijk kunnen wij als gemeente die mensen helpen, maar wij hebben ook geen miljarden op de plank liggen. En over zulke bedragen heb je het wel als je structureel hulp wilt bieden.”

‘Het glas is halfvol’
De locoburgemeester pleit ervoor dat de gemeente “analoog aan corona” een team opzet om noodlijdende ondernemers naar de juiste landelijke én lokale loketten en geldpotjes te begeleiden.

“Het glas is halfvol: er zijn een paar mooie maatregelen die heel veel mensen gaan helpen, maar er is ook heel veel nog onduidelijk. Die Miljoenennota moet worden doorberekend naar de Rotterdamse situatie. Daar is de ambtelijke dienst nu druk mee bezig en de eerste contouren worden zichtbaar. Maar structurele problemen, zoals dat we te weinig geld krijgen voor de zorgkosten in Rotterdam, worden helemaal niet opgelost.”

Geen voorbarige conclusies trekken
Wie ook kritisch naar de Miljoenennota kijkt is de Dordtse wethouder van financiën, armoede en schulden Peter Heijkoop. Naast zijn wethouderschap is hij ook voorzitter van de commissie Schuldhulpverlening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Dus ook met die pet kijk ik naar de Miljoenennota.”

Volgens Heijkoop betekent het pakket steunmaatregelen van het kabinet vooral goed nieuws voor de middeninkomens en mensen met variabele energiecontracten die hun kosten met honderden euro’s zagen stijgen. “Maar het zal voor veel mensen ook niet zoveel veranderen”, vult hij aan. “Zeker mensen die relatief goed zitten of langdurige contracten hadden.”

Wat volgens Heijkoop nu vooral belangrijk is, is dat mensen geen voorbarige conclusies gaan trekken op basis van de uitspraken van het kabinet. “Ik zie naar buiten komen dat elk huishouden er 2200 euro op vooruit zou gaan door het energieplafond. Dat is echt een frame en klopt niet”, zegt de wethouder. “We moeten echt even goed kijken naar de plannen. Wat betekent het echt? Wat zijn de consequenties? Is het uitvoerbaar? Welke rol hebben wij als gemeente?”

Dat neemt echter niet weg dat het maatregelenpakket voor veel huishoudens wel degelijk “als een opluchting zal voelen”, zegt Heijkoop. Wel vindt hij dat het kabinet veel te laat is geweest met het wegnemen van de zorgen. Volgens hem maakten veel andere landen al vóór de zomer bekend hoe men de winter door ging komen. “Het kabinet heeft ervoor gekozen om dat niet te doen en pas op het laatste moment, onder enorme maatschappelijke en politieke druk, besloten om dat wel te doen. Dat heeft natuurlijk heel veel stress gegeven.”

Die stress zal voor velen nu een stuk minder zijn dankzij de miljardeninjectie, maar helemaal opgelost zijn de problemen nog lang niet. Daarvoor zijn volgens Heijkoop (“en met mij nog vele andere gemeenten”) grote structurele oplossingen nodig.

“Als gemeenten zeggen we: stop met pleisters plakken. Maak nou echt structureel werk van de hervorming van de arbeidsmarkt, meer aandacht voor scholen en pak de incasso- en schuldenindustrie aan. Nu hobbelen we elke keer van crisis naar crisis. Dat is geen manier om het land te regeren. Wij roepen het kabinet op om met elkaar en met ons aan tafel te gaan om nou eens op die lange termijn in te zetten.”

‘Geen lastenverzwaring voor alle MKB’ers’
Op het Miljoenenontbijt van VNO-NCW woensdagmorgen in de Rotterdamse Doelen was ook staatssecretaris Marnix van Rij van financiën aanwezig. Hij zegt dat het niet klopt dat alle MKB’ers tegen een lastenverzwaring aanlopen. Alleen grote bedrijven, die winst maken krijgen een belastingverhoging. Van Rij benadrukte dat een deel van dat geld ook weer terug komt naar het MKB “De bedrijven voor zover zij kleinverbuikers zijn, zullen ook voordelen hebben aan het prijsplafond zoals eerder al is besloten.”

Dit verhaal is afkomstig van onze mediapartner Rijnmond.