Bouwplannen op inbreidingslocaties kosten Papendrecht veel tijd

0
377

PAPENDRECHT – Met 28,8 procent voldoet Papendrecht net niet aan de eis van minister De Jonge, dat 30% van de gemeentelijke woningvoorraad uit sociale huurwoningen moet bestaan. Wie zo’n woning wil hebben staat gemiddeld zo’n 6,8 jaar ingeschreven bij een woningcorporatie voor een huurcontract is ondertekend.

Naast ruim 4100 sociale huurwoningen zijn er in Papendrecht zo’n duizend koopwoningen met een waarde tot 225 mille. Meer dan 5100 huishoudens staan ingeschreven voor een sociale huurwoning in Papendrecht en moeten daarvoor gemiddeld 6,8 jaar geduld hebben.

Gemiddeld in Drechtsteden
Papendrecht laat gemiddelde cijfers zien als je het vergelijkt met de andere Drechtsteden. Hendrik-Ido-Ambacht heeft met nog geen 23% bijvoorbeeld het laagste percentage sociale huurwoningen in de Drechtsteden; Zwijndrecht met bijna 36 procent het hoogste.

De gemeente probeert starters op de woningmarkt een handje te helpen. Papendrechters kunnen een aanvraag indienen voor een starterslening. Deze bedraagt maximaal 35.000 euro. De gemeente verwacht met deze lening dertig tot zeventig starters op de woningmarkt te kunnen helpen.

Nieuwbouw
Binnen de Drechtsteden is een regionale woonvisie en een groeiagenda vastgesteld. Papendrecht haalt de grens van 30 procent sociale huur net niet, maar streeft er op termijn wel naar om dit percentage te halen. De doelstelling is om 660 nieuwe huizen, waarvan 460 woningen voor de autonome groei, te realiseren in de periode tot en met 2030. En dat gaat lukken, zo verwacht de gemeente.

Problemen
Wel loopt Papendrecht bij nieuwe plannen tegen problemen aan. Ze heeft nu voornamelijk alleen inbreidingslocaties met particuliere initiatieven. Volgens de gemeente leidt dit tot langere procedures waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt, maar niet de enige of allesbepalende partij is: “Wij onderzoeken momenteel in hoeverre tijdelijke woningen een alternatief kunnen bieden voor bepaalde doelgroepen.”

De gemeente zegt desgevraagd “geen idee” te hebben wanneer er een eind komt aan de woningnood: “De stagnerende woningbouw is een landelijk probleem en geldt niet alleen voor Papendrecht. Door de afnemende bezettingsgraad per woning, het migratieoverschot en de lagere woningproductie van de afgelopen jaren, blijft de vraag naar woningen voorlopig groot. De verwachte recessie schaadt vermoedelijk het consumentenvertrouwen, waardoor tijdelijke vraaguitval naar woningen kan ontstaan.”