Veilig maken van rotonde Veerweg/BK-weg kost 6,5 ton

0
373
Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt een bedrag van 650.000 euro aan de gemeenteraad voor het veiliger maken van de rotonde Veerweg – Burg. Keijzerweg. Hiervan zal de provincie maximaal de helft betalen. De rotonde in zijn huidige vorm wordt als onveilig ervaren, met name door fietsers. Tussen juni 2018 en november 2020 zijn er 21 ongelukken gebeurd, waarvan acht met persoonlijk letsel.

In een bijlage bij de brief bevindt zich een onderzoeksrapport, onder meer naar de verkeersveiligheid van deze rotonde. Tijdens een verkeersschouw op 26 november 2020 werden er gedurende ruim 10 uur 13 bijna-ongevallen geconstateerd. Bij het merendeel daarvan verleende een automobilist niet op tijd voorrang. Alle bijna-ongevallen vonden plaats tussen verkeer op de rotonde dat kruiste met verkeer dat de rotonde naderde of wilde verlaten. De automobilist verleende in zo’n geval niet tijdig voorrang, omdat fietsers niet op tijd werden waargenomen.

Voor de lange termijn stelt het onderzoeksrapport het volgende voor:
1. Het opheffen van het fietspad in twee richtingen aan de Noordwestzijde van de Burgemeester Keijzerweg tussen de rotonden en de Onderslag.
2. Het realiseren van een fietspad in één richting rondom de rotonde met uitzondering van het fietspad aan de zuidzijde.
3. Het verhoogd uitvoeren van het fiets- en voetgangersoversteekplaats in twee richtingen ter hoogte van de zuidelijke aansluiting met de Veerweg.
4. Het verwijderen van de midden geleiders op het fietspad.

In zijn brief aan de gemeenteraad neemt het college deze aanbevelingen in hun geheel over. Wel merkt het college op dat 100% verkeersveiligheid niet bestaat. Als de raad het voorstel goedkeurt, moeten de werkzaamheden in 2023 plaatsvinden.