Hoe houden we Papendrecht ook op de weg in beweging?

0
360
Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – De manier waarop we ons van, naar en binnen Papendrecht verplaatsen moet worden aangepast. Alleen zo houden we onze woonplaats leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. De manier waarop we ons in het verkeer verplaatsen noemen we mobiliteit. De gemeente wil weten wat uw wensen en behoeften op dat gebied zijn en waar de gemeente voorrang aan zou moeten geven.

Vindt u verkeer en vervoer een belangrijk thema en wilt u daarover meedenken en meepraten? Noteer dan 14 november alvast in uw agenda. De gemeente nodigt iedereen uit mee te denken over verkeer en vervoer in Papendrecht.

Wat ging hieraan vooraf?
Dit voorjaar (april/mei) heeft de gemeente via een enquête al veel reacties gekregen op vragen als: hoe beweeg jij je door Papendrecht? Hoe verdelen we de schaarse ruimte in Papendrecht? Wat moet voorrang krijgen boven de auto: de fiets, speelplekken, groen?

Daarnaast is er een expertteam samengesteld. Dat team bestaat uit mensen met kennis over verkeer en vervoer vanuit verschillende invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan fietsers, hulpdiensten, mensen met een beperking, ondernemers, ouderen en scholieren. Zij zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan om te komen tot een eerste Papendrechtse blik op verkeer.

Papendrechtse blik op verkeer
Het expertteam heeft gebruik gemaakt van de resultaten van de eerdere enquête, maar ook van vastgesteld beleid zoals de Omgevingsvisie, die de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Daarin is duurzaamheid de rode draad en krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. De Papendrechtse blik op verkeer legt de gemeente nu voor aan een bredere groep inwoners, bedrijven en instellingen.

Noteer 14 november in uw agenda
Noteer 14 november alvast in uw agenda. De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Papendrecht. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Over het exacte programma volgt binnenkort meer informatie. U kunt zich aanmelden via verkeer@papendrecht.nl.