Gemeentebegroting in de raadsvergadering

0
246

PAPENDRECHT – Op donderdag 10 november vanaf 20.00 uur is er een vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal. Daarin staat de gemeentebegroting voor 2023 centraal.

In de begroting zijn de uitgangspunten van de perspectief nota 2023-2027 verwerkt. Dat is inclusief de voorgenomen ombuigingsvoorstellen en loon- en prijsstijgingen. Voor de komende vier jaar worden positieve resultaten verwacht.

Het is donderdagavond aan de gemeenteraad om de begroting voor 2023 jaar vast te stellen, al dan niet met aanpassingen. De vergadering is openbaar kan behalve in de raadzaal ook online gevolgd worden.