Papendrecht krijgt ruim 2 miljoen meer van het Rijk

0
200

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht krijgt dit jaar 2,2 miljoen euro meer uit het gemeentefonds dan was verwacht. Het Rijk heeft de bedragen voor het gemeentefonds naar boven bijgesteld. Dit blijkt uit de zogeheten Concernrapportage 2022, die in feite een voortgangsrapportage is.

Jaarlijks krijgt iedere gemeente in Nederland geld van het Rijk, dit noemen we het gemeentefonds. Eind 2021 is de begroting voor 2022 vastgesteld onder meer op basis van de Rijksbijdrage die toen bekend was.

Onzeker
De economische ontwikkelingen blijven onzeker, ook in 2022. We zijn geconfronteerd met maatschappelijke, economische en financiële gevolgen door onder andere de oorlog in Oekraïne. De krapte en schaarste op de arbeidsmarkt, de extreem gestegen energiekosten en de schaarste op de grondstoffenmarkt hebben gevolgen voor zowel de reeds lopende als de aankomende projecten en werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd.

De hogere bijdrage aan samenwerkende partijen, waaronder de Dienst Gezondheid en Jeugd, hogere energiekosten en kosten opvang Oekraïne zijn al opgevangen binnen de eigen begroting of afgedekt met aparte vergoedingen vanuit het Rijk.

“Door de ombuigingen én het extra geld dat we van het Rijk ontvangen, staan we er nu goed voor. Dat is fijn in deze onzekere tijden. We weten dat er grote uitgaven aankomen en daarom geven we op dit moment het overschot niet uit.”, aldus wethouder financiën Sophia de Keizer.

In de gemeenteraad van 8 december wordt de Concernrapportage 2022 behandeld. In 2023 wordt uiteindelijk via de jaarrekening 2022 de eindbalans over 2022 opgemaakt. De gemeenteraad beslist dan ook over het geld dat dan nog over is.