Aantal zonnepanelen ook in Papendrecht flink toegenomen

0
307
Bron: Zonneplan

DEN HAAG – In de provincie Zuid-Holland hadden huishoudens in 2021 gemiddeld 4,7 keer zoveel zonnepanelen als in 2016. De toename in Papendrecht kwam precies overeen met dit gemiddelde. Met name in de gemeenten Ridderkerk en Katwijk ging men hard aan de slag met het opwekken van zonne-energie. Noordwijk en Rijswijk blijven daarentegen wat achter. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van CBS-cijfers.

In Ridderkerk ging het gemiddelde aantal zonnepanelen per huishouden keer 7,9: van 0,17 in 2016 naar 1,34 in 2021. Voor Katwijk geldt een toename met een factor 7,2, terwijl ook de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Maassluis en Albrandswaard boven de 6 scoren. In Katwijk en Noordwijk is sprake van de minst sterke toename. Daar lag het aantal zonnepanelen in 2021 3,1 keer hoger dan in 2016. Alsnog een enorme toename ten opzichte van vijf jaar geleden, maar wel wat minder sterk dan in de rest van de provincie.

Papendrecht
In Papendrecht waren er in 2021 4,7 maal zoveel zonnepanelen als in 2016. Dit komt overeen met het provinciale gemiddelde. Vorig jaar kwam dat neer op 1,33 zonnepanelen per huishouden, terwijl er vijf jaar eerder nog maar 0,28 panelen per huishouden in Papendrecht waren.

Meeste zonnepanelen in Kaag en Braassem
In absolute zin hebben woningen in de gemeente Kaag en Braassem de meeste zonnepanelen: gemiddeld 3,18 per huishouden. In 2016 was Midden-Delfland nog koploper van Zuid-Holland. In de gemeenten Rotterdam en Den Haag kom je de minste zonnepanelen tegen. Dat komt dan weer doordat deze gemeenten vergeleken met de rest van de provincie veel appartementen kennen, waarbij bewoners logischerwijs geen eigen dak hebben om stroom mee op te kunnen wekken. Ook in Schiedam, Delft en Vlaardingen hebben huishoudens gemiddeld genomen relatief weinig zonnepanelen.

Grote regionale verschillen
In heel Nederland nam de populariteit van zonnepanelen de afgelopen jaren een enorme vlucht. Toch zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende regio’s. Zo valt op dat de toename van zonnepanelen in het Noordoosten en Zeeland wat tegenvalt ten opzichte van de rest van Nederland. Noord-Brabant doet het daarentegen juist uitzonderlijk goed. Hier nam het aantal panelen per huishouden toe van 0,42 in 2016 naar 2,28 in 2021 (keer 5,4 dus). Dat lijkt te maken te hebben met een combinatie van een relatief hoog gemiddeld inkomen en relatief weinig hoogbouw ten opzichte van de Randstad.

Terugverdientijd zonnepanelen
De grote toename van het aantal zonnepanelen is volgens Zonneplan sterk gerelateerd aan de gestegen energieprijzen sinds oktober vorig jaar. Hoe duurder het is om elektriciteit van het net af te nemen, hoe meer zonnepanelen zichzelf immers uitbetalen. Volgens het CBS betaalt een gemiddeld huishouden momenteel 73 cent per kilowattuur (kWh). Bij een jaarlijks verbruik van 2500 kWh bespaar je daarmee zo’n 1800 euro op jaarbasis wanneer je zonnepanelen laat installeren. Die investering van drie à vierduizend euro verdien je in de huidige situatie dus al binnen twee tot drie jaar terug.