Rotterdamse waakhond DCMR zwaar onder vuur om falend toezicht Chemours; ‘Slager keurt zijn eigen vlees’

0
239
Foto: Hans Hulswit

DORDRECHT – Inspecties op gif en risicovolle stoffen bij de omstreden fabriek Chemours in Dordrecht schiet volgens de Dordtse VVD ernstig tekort. De Dordtse wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) heeft DCMR en de provincie al op het matje geroepen. Zij vindt dat er vaker en strengere inspecties moeten zijn. De provincie zegt de kritiek op waakhond DCMR niet te herkennen.

“De slager keurt zijn eigen vlees,” zegt VVD-raadslid Alexander Kuhlman. Volgens hem maakt DCMR zich er te makkelijk vanaf door bij haar toezicht vooral informatie en data te checken die Chemours zelf aanlevert. Er worden weliswaar ook prikacties op het terrein gehouden, maar dit zou volgens Kuhlman veel vaker moeten “en strenger.”

De chemische fabriek stoot meerdere risicovolle stoffen uit via haar fabriekspijpen die te boek staan als ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen). Ze zijn volgens wettelijke normen verdacht kankerverwekkend. Ondertussen liggen woonwijken in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht onder de rook van het bedrijf.

Johan Vollenbroek, van het onderzoeksbureau MOB, schreef onlangs aan de gemeente Dordrecht dat het toezicht op de emissie uit de fabriekspijpen zowel bij Chemours, als DCMR “niet op orde” is.

Onbetrouwbaar
Vollenbroek, de man die met succes het Nederlandse stikstofbeleid aanvocht, kijkt met argusogen naar de fabriek. “Chemours profileerde zichzelf als een bedrijf dat voldoet aan de hoogste eisen van milieuzorg en een hoog niveau van eigen verantwoordelijkheid. Slogan van Chemours: ‘miracles of science’. In werkelijkheid is het bedrijf hoogst onbetrouwbaar gebleken met betrekking tot zorg voor omgeving in combinatie met onvoldoende beperking van toxische emissies in het milieu”, schreef hij recent in zijn onderzoeksrapport aan de gemeente.

Zijn conclusie is door het Dordtse stadsbestuur overgenomen bij haar zienswijze op de nieuwe vergunning die Chemours dit jaar aanvraagt bij de provincie.

Meetsysteem
Wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) zegt dat zij de vervuilende en giftige stoffen 24 uur wil gaan screenen. “Tegen DCMR, maar ook tegen Rijkswaterstaat, als het om lozingen in het water gaat, hebben we gezegd: ‘We willen echt gesprekken met jullie hebben, hoe je dat meetsysteem gaat inrichten. Kunnen de inspecties vaker? En eigenlijk zou mijn wens zijn dat we toewerken naar een permanent meetsysteem. Waardoor we voortdurend weten ‘wat gebeurt daar nu’. Zodat we ook veel sneller kunnen reageren. Daar willen we nu het gesprek over aangaan met deze twee partijen.”

Drinkwater
Ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven maken zich al langer grote zorgen over de lozing en emissie van GenX (PFAS, red.) van Chemours in de lucht en de rivier. Het chemische stofje plopt na zuivering van het rivierwater, alsnog op nano-niveau in je glaasje kraanwater. Het drinkwater is nog veilig, maar voor Evides voelt het niet goed.

“Evides vindt net als de hele drinkwatersector dat stoffen als PFAS (ook GenX, red.) in het geheel niet thuishoren in het milieu en in de bronnen van drinkwater, grond- en oppervlaktewater. Wij pleiten daarom voor een nationaal en Europees totaalverbod op PFAS: de productie, uitstoot en toepassing ervan,” aldus Evides dat kraanwater verzorgt in Dordrecht en Rotterdam – Rijnmond.

De Dordtse gemeenteraadsleden lieten dinsdagavond ondertussen ook hun grote zorgen blijken omdat Chemours haar afvalstroom met resten GenX (PFAS)niet langer mag afvoeren naar afvalverwerker Indaver bij Antwerpen. Die loost het namelijk weer in de Westerschelde. En die is inmiddels zo vergiftigd dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) afraadt er nog langer vis uit te eten.

‘Afvalberg’
PFAS worden onder andere gebruikt bij de productie van hoogwaardige kunststoffen, maar het is ook nodig bij de productie van waterafstotende laagjes in kleding en pizzadozen. Indaver loosde in het verleden ook PFAS-resten van de fabriek 3M bij Antwerpen. En ook vanuit industrie in Bergen op Zoom werd PFAS aangeboden.

De fracties in Dordrecht zijn ondertussen bang dat het afval van Chemours nu achterblijft op het fabrieksterrein aan de Baanhoekweg, nu transport naar België verboden is.

“Dordrecht moet niet een soort afvalberg worden van Chemours,” zegt Kuhlman van de VVD. Aan RTV Dordrecht laat Chemours echter weten dat het afval met GenX nog steeds gewoon per vrachtwagens op transport gaat naar Indaver. Formeel is er namelijk slechts een voorgenomen verbod van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (Inspectie ILT). Er is nog geen definitief verbod.

De provincie Zuid-Holland zegt de kritiek van de gemeente én de VVD op waakhond DCMR niet te herkennen. “En wij kunnen dit ook niet staven aan de ingediende zienswijze van de gemeenten op basis van andere beschikbare informatie.”

Vergunning
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 31 oktober besloten de nieuwe vergunningen aan Chemours te verlenen. Er kan nog wel beroep worden aangetekend.

Alle stukken liggen tot 13 december op het stadskantoor in Dordrecht ter inzage. Volgens de provincie zijn er extra voorwaarden aan Chemours gesteld om het milieu te beschermen.

Zwak
Vorig jaar was er overigens ook al harde kritiek op het toezicht door bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De commissie Van Aartsen, die in opdracht van het Kabinet onderzoek deed naar het functioneren van de toezichthouder, oordeelde dat zwak optreden van de omgevingsdiensten leidt tot milieu- en gezondheidsschade. De Landelijke Rekenkamer stelde vorig jaar dat fabrieken die met risicovolle stoffen werken, onder de radar blijven, als zij in overtreding zijn. De toezichthouders zouden te weinig budget hebben, en te weinig handen op de werkvloer.

Kijk hier naar de reportage van RTV Dordrecht.

Dit verhaal is afkomstig van onze mediapartner RTV Dordrecht.