Plannen voor Biesbosch zijn stap verder

0
256

DORDRECHT – Rijkswaterstaat heeft de plannen voor het gedeeltelijk onder water zetten van de Merwelanden in Dordrecht aangepast. Zo blijft er gedeelte van de graslandpolder bestaan en blijven er meer wandelpaden in en om de polder. Ook kunnen er meer bomen blijven staan. Het Dordtse college van Burgemeester en Wethouders vindt dit verbeteringen, en wil de komende tijd nauwer samenwerken met Rijkswaterstaat aan het plan.

Het plan voor de Hel- en Zuilespolder, waar recreatieterrein De Merwelanden in ligt, heeft te maken met de slechte waterkwaliteit in Nederland. Rijkswaterstaat maakt op veel plaatsen plannen om de waterkwaliteit te verbeteren en zo te voldoen aan de Europese norm. In het gebied van de Beneden Merwede wil Rijkswaterstaat ruim 60 hectare nieuwe natuur ontwikkelen. De Hel -en Zuilespolder bleek daarvoor het meest geschikt. Door rivierwater in te laten in de polder ontstaat hier een gebied met kreken.

Behouden
Vorig jaar ontstond er enige onrust in Dordrecht over dit plan. Verschillende belanghebbenden waren bang dat er wandelpaden verloren gingen. Ook het verlies aan open polderland en een deel van het bos riep weerstand op. De afgelopen maanden is er verder aan de plannen geschaafd. Zo blijft er meer groen behouden, zoals het klimbos en de boomgaard. De Zuileshoeve, waar tegenwoordig horeca is gevestigd, en de Ecolodge blijven goed bereikbaar. Ook kijkt Rijkswaterstaat of het mogelijk is om een kanoroute te maken.

Staart
Het Dordtse college van B&W kiest voor samenwerking, juist om de eigen wensen in te brengen in de plannen. De gemeente Dordrecht stelt wel als voorwaarde dat Rijkswaterstaat de belanghebbenden nauwer betrekt bij de plannen. Daarnaast wil de gemeente met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie en waterschap een programma opstellen voor meer natuur- en recreatie op de Staart.

Positief
Daarna komt het Dordtse college met een definitief standpunt over de maatregelen in de Hel- en Zuilespolder. “Voor ons staat voorop dat het ‘totaalplaatje’ positief moet zijn voor de Dordtenaren, en de Staartenaren in het bijzonder”, aldus wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks).