Waterschap houdt oefening voor dijkwachten

0
224
Foto: waterschap Rivierenland

REGIO – Waterschap Rivierenland oefent op zaterdag 10 december met zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren en vanaf zee. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren, vervorming en wellen. Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond.

Het laatste hoogwater door invloed van zee was bij storm Corrie in januari, maar rond de Alblasserwaard waren geen maatregelen nodig. Het laatste hoogwater door neerslag dateert van juli 2021, na de hoosbuien die onder meer Limburg troffen. Langs de Maas werden de dijken bewaakt, omdat de rivier een recordpeil bereikte.

Tekst: Bert Bons, Het Kontakt/De klaroen