Raad verwerpt motie van afkeuring; keurt onttrekken van 6 ton aan algemene reserve goed

0
324

PAPENDRECHT – De motie van afkeuring die D66 had ingediend over de door het college van Burgemeester & Wethouders gevolgde route bij het vrijmaken van 600.000 euro voor de bestrijding van energie-armoede, heeft het donderdagavond in de gemeenteraad niet gehaald. Fractievoorzitter Trijntje van Es kreeg steun van GroenLinks en de PvdA, maar de rest van de raad volgde haar niet. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht was door ziekte in haar geheel afwezig.

De drie partijen die voor de motie stemden, hadden in het geheel geen bezwaar tegen het beschikbaar stellen van het extra geld, het ging hen om het feit dat het college dit had gedaan zonder vooraf toestemming te vragen aan de raad. De zes ton komt uit de algemene reserve en dat mag alleen nadat de gemeenteraad dit heeft goedgekeurd. Dit wordt het ‘budgetrecht’ genoemd.

Het college had in een eerdere brief toegegeven dat niet alles volgens de wet was gelopen, maar ‘nood breekt wet’ vond men. Volgens D66, PvdA en GroenLinks moet men zich altijd aan de wet houden, en dat geldt zeker voor een college van B&W.

Te laat
De overige partijen vonden dat D66 te laat had gereageerd en stelden dat de gehele raad gevraagd had om maatregelen om mensen die in de problemen komen, te helpen. Leon van den Dool (CDA) sprak over ‘onterechte heisa’. Er werd gesteld dat een stem voor de motie ook een stem tegen de steun zou zijn. De extra uitgaven zouden dan uit de lopende begroting moeten worden gedekt.

Chris Grimmius (GroenLinks) benadrukte nogmaals: “De raad zou niet moeten hoeven vragen om een raadsvoorstel, het college zou zich bewust moeten zijn van het feit dat zo’n voorstel noodzakelijk is. Het gaat ons niet om de inhoud, daar staan we achter, de weg er naartoe is onjuist geweest”. Derya Karzo (PvdA) wilde graag van het college horen dat dit ‘eens, maar nooit meer’ zou zijn.

20 Minuten schorsing
Na zowel de eerste als de tweede termijn had wethouder Sophia de Keizer een schorsing van 20 minuten nodig om een antwoord voor te bereiden. In dat antwoord ging zij slechts terloops in op de procedure die gevolgd was. Ze gaf geen antwoord op de vraag van Karso of dit ‘eens, maar nooit meer’ zou zijn. Ze benadrukte dat de gemeente een zorgplicht heeft: “in je eentje ben je niets.”

De motie van D66 werd dus verworpen, maar de concernrapportage, waar de extra zes ton onderdeel van was, werd met algemene stemmen aanvaard.

Het programma Studio De Witt zal maandag tussen 10 en 11 uur aandacht besteden aan dit onderwerp via Papendrecht FM 105 in de Drechtsteden en de Alblasserwaard, uw digitale provider of http://www.rtvpapendrecht.nl/radio/live-radio

Dit artikel is bijgewerkt op 10 december, om 14:18 uur.