WW daalt in Drechtsteden, jongeren bewegen mee op economie en arbeidsmarkt

0
223

DRECHTSTEDEN – In de arbeidsmarktregio Drechtsteden nam het aantal WW-uitkeringen in november verder af. UWV verstrekte in november 2.056 WW-uitkeringen in de Drechtsteden. Dat zijn er 94 minder dan de maand ervoor. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen met 26%. De sombere economische verwachtingen zijn daarmee nog niet terug te zien in de WW-ontwikkeling. Ook onder jongeren nam de WW verder af. Jongeren merken vaak als eerste de gevolgen van economische schommelingen. Zij hebben veelal een flexibel contract en werken vaak in conjunctuurgevoelige sectoren als horeca en detailhandel.

WW-uitkeringen blijven dalen
UWV verstrekte eind november 2022 in de Drechtsteden 2.056 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde deze maand met 4,4%. Dat waren 94 WW-uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar is sprake van een daling met 26% (-702).

Weinig jongeren in WW
De coronacrisis trof vooral jongeren. Zij verloren hun baan, omdat zij (vaker dan ouderen) een flexibel arbeidscontract hadden én werkten in sectoren die door corona zwaar werden getroffen, zoals horeca en detailhandel. Als gevolg van de coronamaatregelen én de economische groei hebben veel jongeren inmiddels weer werk gevonden en is het aantal jongeren met een WW-uitkering afgenomen.

Minder snelle daling WW-uitkeringen, ook bij jongeren
Hoewel er in het tweede halfjaar van 2020 en het 1e halfjaar van 2021 nog sprake was van een forse afname, was de daling daarna minder sterk. Dat was het geval voor alle leeftijdscategorieën, ook bij jongeren. Ten opzichte van november 2021 is het aantal jongeren met een WW-uitkering in de Drechtsteden in november 2022 met 20% gedaald. Er staan nu nog in de regio nog 166 jongeren met een WW-uitkering geregistreerd. In de onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van het aantal WW’ers in de verschillende leeftijdscategorieën in de Drechtsteden.

Doorleren voor een kansrijk beroep
Het CBS ziet in het 3e kwartaal 2022 vooral een toename van werkloze jongeren zónder WW-uitkering. Een stijging in de WW-cijfers is (nog) niet zichtbaar. Vooral jongeren zonder startkwalificatie zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat jongeren én een een opleiding volgen en minimaal de startkwalificatie halen, én een kansrijk beroep kiezen met perspectief op een baan in de toekomst. In de rapportage Basiscijfers Jeugd geven SBB en UWV een actueel beeld van de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en de stagemarkt.

Jongeren die een overstap willen maken naar een kansrijk beroep kunnen voor hulp aankloppen bij het Leerwerkloket Drechtsteden.