Voormalige Groene Kruisgebouw wordt nu verbouwd; wordt in april in gebruik genomen

0
444

PAPENDRECHT – In het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Seringenstraat zal het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) volgens de huidige planning vanaf begin april een opvang starten waar maximaal 50 minderjarige, alleenstaande vluchtelingen (AMV) opgevangen worden.

Bestuursovereenkomst
De gemeente heeft met het COA een bestuursovereenkomst afgesloten over de vestiging van deze noodopvanglocatie in Papendrecht, voor een periode van maximaal drie jaar. De volledige versie van de bestuursovereenkomst en andere documenten staan op de webpagina ‘asielopvang’ van de gemeente.

Verbouwing gebouw Seringenstraat 16
Vanaf eind november zijn een aannemer en diverse onderaannemers in opdracht van het COA bezig om het gebouw aan de Seringenstraat te verbouwen. De kosten van deze verbouwing worden volledig door het COA (onderdeel van de Rijksoverheid) betaald. Het gebouw is én blijft eigendom van de RIVAS Zorggroep uit Gorinchem.

Aan het woord de afdelingen vastgoedregie en exploitatiemanagement van het COA:

Het gebouw wordt nu verbouwd. Waarom is dat nodig?
“Het is een voormalig kantoorgebouw uit de jaren ’60/’70 en kent daarom veel kleinere kamers en ruimtes. Deze ruimtes zijn niet altijd geschikt voor alle functies die het COA in het gebouw wil onderbrengen.

Hoe ziet de planning van de verbouwing eruit?
“We gaan eerst diverse sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij we een aantal wanden van diverse kamers eruit halen. Daarna gaan we nieuwe (tijdelijke) wanden plaatsen. In deze wanden en de plafonds worden de installaties en leidingen voor de elektriciteit, gas, water en afvoer aangelegd en weggewerkt. Ten slotte zal alles zorgvuldig afgewerkt worden, zodat we het gebouw straks als functionele opvang voor de jonge vluchtelingen kunnen gaan gebruiken.”

Wat gaat er concreet gebeuren in het gebouw?
“Omdat het een voormalig kantoorgebouw is, moeten we het geschikt maken voor permanente opvang en huisvesting van maximaal 50 jonge vluchtelingen. Daarom brengen we de volgende voorzieningen aan: we gaan diverse ruimtes splitsen of samenvoegen om er slaapkamers van te maken. Ook komt er een keuken, zodat de jongeren straks zelf kunnen gaan koken; zodat ze daarmee leren zelfvoorzienend te worden.”

“Omdat er nog geen douches waren in het gebouw, gaan we ook een aantal doucheruimtes maken. Verder gaan we diverse kamers ombouwen en inrichten die bedoeld zijn voor de facilitaire en ondersteunende diensten, die in het gebouw komen te werken, zoals het locatiemanagement, overige medewerkers, jeugdprofessionals, woonbegeleiders en bewaking,”

Moet er ook nog iets gebeuren op het gebied van de diverse technische installaties?
“Er zijn ook aanpassingen aan diverse technische installaties nodig, omdat deze flink verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige technische eisen. Ook gaan we in het gebouw een brandmeldings- en ontruimingsinstallatie aanleggen, zodat de brandveiligheid gewaarborgd is. Verder komen er aanpassingen aan de elektriciteits-, water- en stookinstallaties, zodat deze geschikt zijn voor de permanente huisvesting van 50 jonge vluchtelingen en voor de mensen die er komen te werken. Om te zorgen dat iedereen goed online kan werken, gaan we ook de ICT-voorzieningen up-to-date brengen.”

Wat gaat er aan de buitenkant gebeuren?
“Aan de achterzijde van het gebouw zal een deel van het overdadig woekerende groen gesnoeid worden; aan de zijkant gaan we onder andere een terras aanleggen.”

Verwachten jullie eventueel geluidsoverlast voor de buurt?
“Nee, de werkzaamheden zullen grotendeels binnen worden uitgevoerd. Wanneer buiten de
snoeiwerkzaamheden en graafwerkzaamheden worden uitgevoerd voor (ondergrondse) installaties, zal dit -tijdens kantooruren- gedurende korte tijd zichtbaar en hoorbaar zijn. Er zal zeker geen sprake zijn van langdurige geluidsoverlast.”

Gaan jullie ook speciale werkzaamheden uitvoeren in het kader van energiebesparingen en duurzaamheid?
“Ja zeker. De diverse, technische installaties voldoen straks na de verbouwing aan de modernste eisen qua zuinigheid, duurzaamheid en besparing. Alle verlichting in het gebouw gaan we vervangen door energiezuinige LED-verlichting.”

Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond en kan COA beginnen met de voorbereidingen van de inrichting om hier straks 50 jongeren te kunnen opvangen en huisvesten?
“Het COA zal naar verwachting halverwege maart 2023 starten met het plaatsen van meubilair, bedden. Deze planning is nog niet definitief, dus dit is de meest actuele planning.”

Vanaf wanneer kunnen de eerste jongeren straks op deze locatie opgevangen en gehuisvest worden?
“De streefdatum is begin april 2023.”

Onderwijs en dagbesteding
“Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig om te zorgen dat de maximaal 50 minderjarige vluchtelingen die hier opgevangen worden, straks ook allemaal onderwijs kunnen gaan volgen. Ze zijn tussen de 14 en 18 jaar en zijn volgens de Nederlandse wet namelijk allemaal leerplichtig. Het COA is in gesprek met middelbare scholen om te kijken of zij straks onderwijs kunnen geven aan de groep minderjarige vluchtelingen. In een volgende update hopen we meer informatie te kunnen geven.”

Locatiemanagement
“Op dit moment is nog niet bekend wie het locatiemanagement gaan vormen voor deze COA-locatie aan de Seringenstraat. De diverse vacatures zijn intern en extern bij het COA al wel opengezet, en er lijkt voldoende interesse te zijn om op deze locatie te komen werken. Dat is positief. Zodra er meer duidelijkheid is, maken we dat in een volgende nieuwsupdate bekend.”

Interesse in actieve deelname aan een Klankbordgroep?
“Als gemeente en COA willen we omwonenden, ondernemers uit de buurt en inwoners die actief zijn bij maatschappelijke organisaties in de directe omgeving van de Seringenstraat 16 binnenkort structureel kunnen informeren en betrekken bij de aanwezigheid van en de toekomstige ontwikkelingen rondom deze asielopvang. Dit gaan we doen in de vorm van een klankbordgroep.”

Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze klankbordgroep, kan een e-mail sturen naar: asielopvang@papendrecht.nl. Vermeld dan graag uw naam, adres, telefoonnummer en een korte motivatie. Komende weken worden alle reacties verzameld en in de volgende nieuwsupdate komt meer informatie over deze klankbordgroep.