Gemeente Papendrecht breidt minimaregelingen voor 2023 uit

0
350

In 2023 krijgen meer inwoners van Papendrecht financiële ondersteuning

PAPENDRECHT – De gemeenteraad van Papendrecht heeft op 8 december ingestemd met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om de minimaregelingen voor 2023 uit te breiden. Sinds de nieuwe vorm van regionale samenwerking in 2022, ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van kaders voor onder andere het minimabeleid bij de gemeenteraad. Omdat regelingen op dit gebied nu lokaal worden bepaald, kunnen die per gemeente binnen de Drechtsteden-regio verschillen.

Wethouder Van Erk blij met extra ondersteuning voor inwoners met laag inkomen
Jaco Van Erk, wethouder sociaal domein, minimabeleid en aanpak energiecrisis, is blij met het besluit van de gemeenteraad: “In deze tijd van energiecrisis en stijgende prijzen is het belangrijk om kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen. We letten daarbij vooral op de lastige positie van alleenstaande ouders en van werkende inwoners met een laag inkomen. We bieden vanaf 2023 daarom extra ondersteuning aan die huishoudens die dat in deze tijd heel goed kunnen gebruiken.”

Welke regelingen veranderen, welke blijven hetzelfde?
De gemeenteraad is met het college van Burgemeester en Wethouders van mening dat uitbreiding van financiële ondersteuning gerechtvaardigd is voor inwoners die dat nodig hebben.

De volgende regelingen veranderen daarom met ingang van 1 januari 2023:
1. Het Persoonlijk minimabudget (PMB): het bedrag wordt hoger. De doelgroep die recht heeft op dit PMB wordt uitgebreid naar mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.
2. De Eigen bijdrage kinderopvang (EBKO): De doelgroep die recht heeft op dit EBKO wordt uitgebreid naar mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.
3. Geld om mee te doen aan sport en cultuur: voor 2023 komt er -ter overbrugging- een tijdelijk fonds, zodat huishoudens met een laag inkomen kunnen (blijven) deelnemen aan sport of culturele activiteiten. Diverse clubs en verenigingen werken mee aan deze speciale regeling. Het college onderzoekt nog of er vanaf 2024 een structureel fonds voor sport- en cultuurondersteuning komt.

De volgende regelingen blijven hetzelfde in 2023:
1. De Bijzondere Bijstand (BB).
2. De gemeentepolis voor zorgverzekering (CZM)
3. Het SMS Kinderfonds (Stichting Leergeld)
Inwoners die op dit moment al cliënt zijn bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), krijgen hierover begin januari 2023 een brief.

Waar kunnen inwoners vanaf 1 januari 2023 terecht voor deze inkomensondersteunende regelingen?
Voor alle regelingen kunnen inwoners met een laag inkomen terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Zij is gevestigd aan de Spuiboulevard 298 in Dordrecht. Meer informatie is te vinden op www.socialedienstdrechtsteden.nl

Sterk Papendrecht
Inwoners die hulp of advies willen hebben bij het aanvragen van een of meerdere minimaregelingen, kunnen ook bij Sterk Papendrecht een afspraak maken. Zij worden dan persoonlijk geholpen door een medewerker van Sterk Papendrecht of Sociale Dienst Drechtsteden. Sterk Papendrecht is telefonisch bereikbaar via: 078 – 615.4741. Adres: Veerweg 127 in Papendrecht.

Hoe weet u als inwoner of u recht hebt op een minima-regeling?
Kijk op de website: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-ondersteuning-heb-ik-recht om te zien of u met uw inkomen recht heeft op extra geld. Ook kunt u via deze website een aanvraag indienen bij de Sociale Dienst.

U kunt ook een test doen via de website: www.berekenuwrecht.nl.