Wethouder wil niet weer in gesprek met bewoners Havenhoofd

0
358
Foto: aangeleverd

PAPENDRECHT – De fractie van de PvdA heeft maandag in de vergadering van de commissie ABZ aan wethouder Arno Janssen gevraagd weer in gesprek te gaan met bewoners van het Havenhoofd en de Veerdam over het trafostation op hun woonerf. Eerder had de fractie al schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Janssen gaf in zijn antwoord aan dit nu niet te zullen doen. Het heeft volgens hem nu weinig zin.

Wethouder Janssen beargumenteerde zijn opstelling onder meer door te verwijzen naar het feit dat sommige bewoners naar de rechter zijn gestapt. Ook zouden er vanuit de gemeente geen nieuwe standpunten of nieuwe inzichten zijn. Volgens hem wil een aantal bewoners niet ‘door de feiten overtuigd’ worden. Hij had het over ‘spitsroeden lopen’ voor de betrokken ambtenaren.

Ook na een vraag in tweede instantie van Derya Karso (PvdA) bleef de wethouder bij zijn standpunt.

Sinds mei 2022 doen bewoners aan het Havenhoofd en de Veerdam veel moeite om duidelijkheid te krijgen over het trafostation op hun woonerf. Dit trafostation zal gebruikt worden door Blue Amigo voor het opladen van de nieuwe, elektrische waterbussen. De bewoners geven aan dat zij zonder enige vorm van communicatie en participatie met dit feit zouden zijn geconfronteerd. Ook zeggen zij dat de vergunning niet zou kloppen en maken ze zich zorgen over de eigen gezondheid en veiligheid. Hoogspanningskabels geven net zoals transformatorhuizen magnetische velden af. Ook de Hoge Raad heeft zich daarover uitgesproken.

Verzwaard
In de vergunning wordt gesproken over een vermogen van 1.600 kVA. Inmiddels is het vermogen van het trafostation verzwaard naar 2.500 kVA. Het trafostation staat daarnaast direct naast de ingang van de brandgang en tegen de tuinhekken van bewoners aan. De elektrakabels voor het trafostation liggen slechts 1,2 meter op afstand van de erfgrens. Dit moet volgens de regelgeving minimaal 5 meter zijn, aldus de bewoners.

De bewoners vinden dat de gemeente een zorgplicht heeft en dat een vergunning voor het tracé ‘moet kloppen’. De gemeente houdt vol dat alles volgens de wet- en regelgeving is en het trafostation staat op eigen gemeentegrond. Wethouder Janssen wil niet meer met de bewoners hierover in gesprek gaan. De bewoners zien geen uitweg meer en hebben de stap naar de rechter gezet. Ook vragen zij middels een handtekeningenlijst de aandacht van de gemeenteraad.

Teleurgesteld
Derya Karso is teleurgesteld na het antwoord van de wethouder. “(In gesprek gaan) is altijd beter dan eindeloos brieven naar elkaar sturen. Ik heb van de bewoners begrepen dat als de gemeente kan aantonen dat de vergunning klopt en zij geen risico’s lopen voor de eigen veiligheid en gezondheid, zij direct met alles zullen stoppen. Zolang wij (de gemeente, red.) de bewoners niet volledig informeren en geruststellen dan blijft dit doorgaan. Mijn grootste zorg is het vertrouwen in de gemeente. Als dit weg is dan hebben wij daar allemaal last van.”