Kavel op Dordtse Distripark geschikt voor AZC

0
337
Foto: Corrado Francke, RTV Dordrecht

DORDRECHT – Een kavel op bedrijventerrein Distripark (ten zuiden van het gebied Dordtse Kil III) is een geschikte plaats voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht. Het gaat om een nu nog lege kavel aan de Burgemeester Van der Dussenstraat, hoek Aquamarijnweg.

Er is landelijk een groot tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het rijk doet een dringend beroep op gemeenten om opvangplaatsen beschikbaar te stellen. Daarnaast bereidt het Rijk de spreidingswet voor op grond waarvan gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers te huisvesten. Het college wil daarom verantwoordelijkheid nemen en een locatie beschikbaar stellen. Uit onderzoek bleek de kavel op Distripark hiervoor geschikt. Vestiging van een AZC levert geen beperkingen op voor de bedrijfsvoering van de bestaande bedrijven.

Overleg
Als het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) dit een geschikte locatie voor een AZC vindt, volgen er gesprekken over de voorwaarden waaronder het college akkoord kan gaan met de vestiging van een AZC. Het college wil in ieder geval met het COA overleggen over de volgende punten:
• aandacht voor duurzaamheid
• ruimere mogelijkheden voor Asielzoekers om te werken
• goede bereikbaarheid
• zorgvuldige inpassing en communicatie met de omgeving
• leefbaarheid en veiligheid
• periode van vestiging.

Spreiding
Het kan nog enkele maanden duren voor hier duidelijkheid over komt. Dat geldt ook voor het aantal opvangplaatsen. Dordrecht gaat uit van tenminste 500 plaatsen (gebaseerd op een spreiding op basis van inwoneraantal). Onder voorwaarden is het college bereid meer plaatsen aan te bieden. Dit is o.a. afhankelijk van gesprekken met de regio over huisvesting van statushouders en andere doelgroepen. Het AZC kan waarschijnlijk op zijn vroegst openen in het eerste kwartaal van 2024.