Raad wil meer aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld

0
270
Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem extra aandacht gevraagd voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dat gebeurde tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheids Plan (IVP), waarbij onder meer een motie van D66 hierover besproken werd. Het was D66 opgevallen dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis over kindermishandeling in Papendrecht hoog is en nog steeds toeneemt. Het aantal is gestegen van 237 in 2019 naar 284 in 2021. Vorig jaar werden er 70 kinderen in Papendrecht uit huis geplaatst vanwege huiselijk geweld.

Onderzoek
De partij vindt dat er uitgebreid onderzoek moet komen naar deze cijfers om zo de oorzaken inzichtelijk te maken. Ook moet er een plan van aanpak komen met ambitieuze doelen om kindermishandeling in Papendrecht te bestrijden en te voorkomen.

Ondanks de raadsbrede steun voor de motie van D66 over huiselijk geweld en kindermishandeling, was er minder overeenstemming over het IVP zelf. De oppositiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en OP vonden het plan te vaag, niet compleet, onsamenhangend en niet goed onderbouwd.

Ook de coalitiepartijen SGP, ChristenUnie, VVD en PAB zagen verbeterpunten. Zij dienden een motie in om meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheidscijfers en de kosten die gemoeid zijn met de plannen om de veiligheid te vergroten.

Duidelijk was dat het Integraal Veiligheids Plan nog niet voldragen is. Het gemeentebestuur gaat aan de slag met een verdere uitwerking van het plan, waarbij extra aandacht zal zijn voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit is een verhaal van Het Kontakt/De Klaroen.