Dordtse gemeenteraad eist regionale afspraken asielzoekers

0
240
Foto: RTV Dordrecht

DORDRECHT – Zowel de Dordtse gemeenteraad als het Dordtse college wil dat er de komende maanden harde afspraken komen met gemeenten rond Dordrecht over hun bijdrage aan de opvang van asielzoekers, nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met de vestiging van een Asielzoekerscentrum in Dordrecht.

Wethouder Peter Heijkoop is al een tijdje in overleg met de buurgemeenten, maar daar is tot nu toe weinig uitgekomen. De wethouder verwacht in de komende weken resultaten te kunnen melden. Dordrecht wil onder andere dat omliggende gemeenten een bijdrage gaan leveren in de opvang van statushouders (vluchtelingen die al te horen hebben gekregen dat zij hier mogen blijven). Dordrecht vraagt vooral om huisvesting zodat er hier woningen beschikbaar komen voor anderen.

De Dordtse gemeenteraad ging met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen akkoord met de komst van een asielzoekerscentrum. Hoewel een gemeenteraad hier niet over gaat, vroeg het college van B&W toch of de raad bezwaar had tegen het voornemen om op het Distripark in het zuidwesten van Dordrecht 500 vluchtelingen op te vangen.

Niet alle partijen waren voor de komst van een AZC. De Dordtse gemeenteraad telt een flink aantal lokale partijen en daarvan stemde er maar één (Gewoon Dordt) voor het voorstel.

Onduidelijkheid over de spreidingswet
De grootste fractie in de Dordtse raad, de VVD, stemde ook in met de komst van het AZC .Volgens woordvoerder John van der Net niet omdat de partij deel uitmaakt van de coalitie, maar omdat de partij vooruitlopend op de spreidingswet de regie in handen wil houden. Die spreidingswet moet het mogelijk maken dat het kabinet gemeenten dwingt om vluchtelingen op te gaan vangen. Tegen die wet is veel verzet en zelfs de Raad van State heeft het voorstel afgeraden. Toch zegt de Dordtse VVD: “Als er dan toch opgevangen moet worden, dan maar op een plek die wij willen.” Alle fracties waren het eens met Gewoon Dordt, waarvan fractievoorzitter Irene Koene liet weten dat ‘Politiek Den Haag’ moet stoppen problemen waarvoor het landelijk bestuur verantwoordelijk is over de schutting richting gemeenten te gooien.

Dit verhaal van onze mediapartner RTV Dordrecht is bewerkt door de redactie van RTV Papendrecht.