Lezing weidevogels en weidevogelbescherming

0
269
Foto: kievietseieren

PAPENDRECHT – De lezing vindt plaats op donderdag 16 februari in het Streeknatuurcentrum van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en wordt gegeven door de coördinator van de weidevogelwerkgroep Theo Bakker.

Het weidevogelseizoen start binnenkort en de ruim 45 vrijwilligers van de weidevogelwerkgroep “Alblasserwaard” staan weer te popelen om op de weilanden en maïsakkers in de Alblasserwaard te gaan zoeken naar nesten van de weidevogels en daarbij te ervaren hoe in het voorjaar het dieren- en plantenleven weer ontluikt op het platteland.

Vanaf ongeveer half maart tot eind juni wordt er op de percelen van boerenbedrijven in de Alblasserwaard gezocht naar nesten van voornamelijk de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster. De nesten worden beschermd tegen het bewerken, bemesten, inzaaien en het maaien. Jaarlijks worden er ruim 2100 nesten gevonden en beschermd. Hierdoor blijft het weidevogelbestand al enkele jaren op peil.

De groep vrijwilligers is de afgelopen paar jaar significant gegroeid, maar de werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen is dit een mooie kans om tijdens deze lezing te laten zien en te vertellen over het vrijwilligerswerk van de weidevogelbescherming in de Alblasserwaard.

Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze lezing bij te wonen.
Komt u naar het Streeknatuurcentrum op de Matenaweg 1 te Papendrecht.
Inloop vanaf 19:30 uur en om 19:45 uur start de lezing.
De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro.