College van B&W: transformatorhuis is veilig en procedures waren correct

0
253
Foto: aangeleverd

PAPENDRECHT – Het college van Burgmeester en Wethouders heeft schriftelijk geantwoord op zogenaamde artikel 40 vragen die waren gesteld door de PvdA over de plaatsing van een transformatorhuisje en bijbehorende kabels aan Het Havenhoofd.

De PvdA wilde weten of de gemeente wel zorgvuldig te werk was gegaan en haalde bewoners aan die vreesden voor een gevaarlijke situatie die niet aan de regelgeving voldoet.

Het college wijst de kritiek af. Het transformatorhuis is volgens het college veilig en de procedures zijn afgehandeld volgens de voorschriften, zo schrijft men.

Het transformatorhuis behoort bij een oplaadinstallatie voor de elektrische waterbussen van Blue Amigo, die bij Het Havenhoofd afmeren. Vanaf april moeten de huidige waterbussen (die dieselmotoren hebben) worden vervangen door elektrische schepen. Het college zegt ook dat voorafgaand aan de plaatsing van het transformatorhuis overleg heeft plaatsgevonden met Waterschap Rivierenland en Stedin.

Mogelijkheden beperkt
Een locatie dichter bij het aanlegpunt van de waterbus was niet mogelijk, schrijft het college. “Het instemmen van de aangevraagde locatie van het transformatorhuisje is tot stand gekomen op basis van eisen die het waterschap stelt aan de primaire waterkering Het Havenhoofd, de technische voorwaarden ten aanzien van de afstanden tussen het transformatorhuisje en het laadpunt van de waterbus en op basis van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. De mogelijkheden in de directe nabijheid van het aanlegpunt van de waterbus zijn zeer beperkt en doen vanwege de hoge verdichtingsgraad van de bebouwing soms pijn waar je een transformatorhuisje neerzet.”, zo valt te lezen.

In de vragen van de PvdA werd gesproken van hoogspanningskabels, maar dit is volgens de gemeente onjuist. Het gaat om middenspanningskabels van 1600kVA.

Afwijken van standaardprofiel
Het feit dat de kabels dichtbij woningen liggen, wordt erkend door het college: “De toezichthouder van de gemeente en de toezichthouder van Stedin hebben besloten om af te wijken van het standaardprofiel en de kabels in sommige gevallen dichter tegen de erfgrens aan te leggen.” Desondanks zijn extra onderzoek en aanvullend advies van de brandweer niet nodig, stelt men in de brief. “De ligging van de kabels is afgestemd met de toezichthouder van Stedin”, luidt de argumentatie.

Op de vraag waarom er zo’n haast is en waarom de bewoners niet betrokken zijn, antwoordt het college dat “het transformatorhuisje vorig jaar (is) geplaatst om zo snel mogelijk over te schakelen naar elektrisch varen. Het was de bedoeling om 20 mei 2022 elektrisch te gaan varen. De levering van de elektrische waterbussen heeft echter langer geduurd dan verwacht. Hierdoor wordt de laadvoorziening naar verwachting in april 2023 in gebruik genomen. De bewoners zijn voorafgaand aan het plaatsen van het transformatorhuisje geïnformeerd over de locatiekeuze.”