Duidelijke richtlijnen nodig voor duurzame woningbouw

0
200
Foto: aangeleverd

DEN HAAG – De provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij het convenant Duurzame Woningbouw, een initiatief van een groot aantal publieke en private partijen in de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het convenant bevat uitgangspunten voor energie, circulair, mobiliteit, klimaatadaptatie, natuur en een gezonde leefomgeving. Op deze manier kan er sneller, goedkoper én duurzaam gebouwd worden.

Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland moet qua aantal woningen bijna een stad ter grootte van Den Haag bouwen. Daarbij hebben we te maken met de enorme gevolgen van klimaatverandering, stijgende energieprijzen, de uitputting van grondstoffen en teruglopende biodiversiteit. Gemeenten, de bouwsector en andere betrokken partijen hebben eenduidige richtlijnen nodig om te voorkomen dat we kosten afwentelen op de toekomst en om nu al te bouwen aan een gezonde omgeving. Toekomstbestendig bouwen is essentieel om de Zuid-Hollandse bouwopgave verantwoord vorm te geven.”

Breed gedragen standaard
Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen biedt deze duidelijkheid. Het dient bovendien als platform voor kennis, leren en ontwikkelen. Koning: “Met het convenant is een nationale beweging ontstaan van partijen die toekomstbestendig bouwen gemeengoed maken. Zuid-Holland liet voor klimaatadaptief bouwen eerder al zien dat dit kán en ontwikkelde een breed gedragen standaard.”

De bouwpartijen en overheden die het convenant ondertekend hebben, willen een hogere ambitie dan de wet nu voorschrijft en willen woningen bouwen die toekomstbestendig zijn vanuit vrijwilligheid. Op de lange termijn is dit volgens de ondertekenaars niet voldoende. Voor toekomstbestendige woningbouw moeten breed gedragen en ambitieuze afspraken gaan gelden als landelijke norm. Daarmee kunnen gemeenten, de bouwsector en andere betrokken partijen beter, sneller en tegen lagere kosten bouwen voor de toekomst.

Leren en doen
De provincie Zuid-Holland brengt daarvoor al koplopers voor toekomstbestendige woningbouw samen binnen de Zuid-Hollandse Coalitie Toekomstbestendig Bouwen. In deze coalitie gaan ‘leren en doen’ hand in hand. Met het tekenen van het convenant zal de provincie ook buiten Zuid-Holland gaan samenwerken om méér toekomstbestendige woningbouw te helpen realiseren.

Lees meer
Convenant Toekomstbestendige Woningbouw