Vandaag (2 maart) is Green Energy Day: draagvlak voor de energietransitie is nog steeds groot

0
214
Afbeelding: aangeleverd

UTRECHT – Vandaag is het Green Energy Day. Als we duurzame energie die we in Nederland dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken, is vandaag (2 maart) de dag dat alles ‘op’ is voor dit jaar. “Als we Green Energy Day elk jaar twaalf dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is nodig voor het klimaat en voor onze onafhankelijkheid, en het biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid.”

Het draagvlak voor de energietransitie is nog steeds groot: 64 procent van de Nederlanders vindt dit noodzakelijk. Zij zien met name het belang om Nederlandse energie op te wekken (79 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Motivaction: draagvlak energietransitie groot, veel steun voor duurzame energiebronnen
Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat de ergste onzekerheid over de situatie op de energiemarkt is weggeëbd. Deze gewenning heeft het gevoel van urgentie voor de energietransitie enigszins doen afnemen, maar het draagvlak voor de energietransitie is nog steeds groot. Motivaction heeft bovendien onderzoek gedaan naar het draagvlak van de verschillende energiebronnen. Daarbij is een grote voorkeur te zien voor duurzame bronnen, met name windenergie van zee en zonne-energie van daken. Opvallend is dat fossiele bronnen relatief weinig draagvlak hebben en meer weerstand ondervinden dan duurzame bronnen.

Regionale verschillen
De NVDE heeft de specifieke dag waarop Green Energy Day per provincie valt berekend. Onderling zijn de verschillen aanzienlijk. Zo is in Limburg de duurzame energie al op 4 februari volledig benut, terwijl Flevoland nog door kan tot 18 mei. Het laat zien dat niet elke provincie evenveel duurzame energie-opties tot haar beschikking heeft: zonnepanelen, windmolens en warmteopwek. Ook verschilt het energieverbruik per provincie. Voor alle provincies geldt dat bewoners, bedrijven en bestuurders hard bezig zijn om alle kansen te benutten voor het opschuiven van hun Green Energy Day. Op naar 31 december in 2050, in het hele land!

Verkiezingspodcasts
Voor de Provinciale Statenverkiezingen organiseert de NVDE vier verkiezingsdebatten met politici, in de vorm van een podcast. Vandaag wordt een Green Energy Day-special opgenomen. We zetten een XL-bureaukalender van twee bij drie meter neer, waarop kandidaten aan zullen geven dat Green Energy Day negen dagen is opgeschoven, van 21 februari in 2022 naar 2 maart 2023.

Luister hier naar de verkiezingspodcasts die al gepubliceerd zijn.

Berekening
Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten werken al hard om het aandeel duurzame energie te vergroten. Nederland is bijvoorbeeld kampioen zonne-energie en het vermogen aan windenergie is fors gegroeid, vooral op zee. Ook wordt er veel energie bespaard vanwege de hoge energiekosten. Het aandeel duurzame energie voor heel Nederland is naar verwachting 16,7 procent in 2023*. In tijd uitgedrukt is dat 61 van de 365 dagen, zodat Green Energy Day valt op 2 maart 2023. In 2022 viel Green Energy Day op 21 februari*. Vorig jaar is het dus nog niet gelukt om Green Energy Day twaalf dagen op te schuiven, wat nodig is om in 2050 uit te komen op 100 procent duurzaam.

Pluim voor wie zich inzet voor klimaatdoelen
De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. We geven mensen die zich hiervoor inzetten een pluim en enthousiasmeren anderen. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Olof van der Gaag.

*Gebaseerd op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, 1 november 2022.

Zie ook: www.greenenergyday.nl

Over de NVDE:
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.