Woonlasten 2023: hoe valt de stijging uit?

0
289

ROTTERDAM – In januari en februari heeft iedereen zijn jaarlijkse aanslag gemeentelijke lasten in de bus gekregen. De aanslag maakt het leven voor veel mensen weer een stukje duurder. Landelijk stijgen de woonlasten gemiddeld met 3,7%. Hellevoetsluis (Voorne aan Zee) steekt daar met 9,8% ver bovenuit. Hoeveel zijn de woonlasten in jouw gemeente gestegen? En wat kun je ertegen doen?

Vereniging Eigen Huis (VEH) zette deze week voor heel Nederland de woonlasten op een rij. De lasten zijn gebaseerd op vier kostenposten: de onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalheffing, de rioolheffing en de gemiddelde WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken).

Papendrecht
In Papendrecht stijgen de woonlasten met 420 euro. Dat is 5,4 procent. Ook de OZB (onderdeel van de woonlasten) is gestegen, maar bij woningen komt dat door een flink hogere WOZ-waarde (zie hier onder). Het percentage dat over de waarde van een woning aan belasting moet worden betaald, daalt juist iets: van 0,1256 procent naar 0,1158 procent. Voor niet-woningen stijgt dit percentage van 0,3038 procent naar 0,3198 procent van de WOZ-waarde.

Alblasserdam
Alblasserdam komt als enige gemeente van onze regio voor in een landelijk lijstje, dat van hardste stijgers van de OZB. De OZB stijgt er inderdaad met 32,6%. Alblasserdam komt daarmee op de derde plaats in de landelijke top 5. En in de provincie Zuid-Holland is Alblasserdam de absolute koploper, op de voet gevolgd door Oegstgeest. De belangenvereniging voor huiseigenaren VEH tekent daarbij aan dat de gemeente Alblasserdam de klap voor haar inwoners verzacht door ze eenmalig een korting van 75 euro op de woonlastenaanslag te geven. Overigens kan het erger: de OZB stijgt in Medemblik in Noord-Holland met 50,5%.

Wat valt verder op in de regionale overzichten van de woonlastenstijging?
Vereniging Eigen Huis berekent de totale stijging van de woonlasten door de veranderingen in de OZB, de rioolheffing, afvalheffing en WOZ naast elkaar te zetten. Het een wordt nogal eens tegen het andere weggestreept. Zo is in veel gemeentes de WOZ hard gestegen, maar is het belastingtarief juist minder hard gestegen, soms zelfs gedaald of gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Ook de verschillende kostenposten kunnen onderling verschillen in stijgers, dalers of gelijkblijvers. In Hardinxveld-Giessendam daalt bijvoorbeeld de rioolheffing met niet minder dan 6%. Toch nemen de totale gemeentelijke belastingen voor de inwoners met 3,9% toe.

En Alblasserdam heeft dan misschien de landelijke top 5 gehaald, maar de inwoners betalen er alles bij elkaar ‘slechts’ 6,5%’ meer kosten vergeleken met vorig jaar. Inwoners van Hellevoetsluis (+9,8%), Gorinchem (+9,2 %), Molenlanden (+8,6%) en Hoeksche Waard (+8,00%) zullen misschien juist hebben moeten slikken toen ze hun aanslag voor 2023 kregen.

Spekkoper lijken de inwoners van Zwijndrecht (-4,9%), Capelle aan den IJssel (-2,8%), Dordrecht (-2,7%) en Lansingerland (-1,4%). Zij betalen onder de streep minder dan vorig jaar.

Waarom is een juiste WOZ-waardering belangrijk?
Veel aandacht gaat elk jaar uit naar de waardebepalingen van de huizen door de gemeente, de WOZ. Dat is omdat talloze heffingen worden berekend als percentage van de WOZ. De peildatum van de WOZ voor de woonlasten dit jaar is 1 januari 2022, een moment waarop de huizenprijzen sky-high waren. Dus ook al is de markt nu aan het dalen, in 2023 betalen we als huiseigenaren en huurders nog gemeentelijke lasten alsof de huizenmarkt in de lift zit.

In Papendrecht is in 2023 de gemiddelde WOZ-waarde 328.992 euro. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar met 19,2 procent.

De WOZ wordt gebruikt voor meer aanslagen. Zo telt de waarde van je huis mee voor de Waterschapsbelasting (zowel voor huiseigenaren als voor huurder). Daarnaast telt de WOZ mee voor het vaststellen van het eigen woningforfait dat je opgeeft bij je aangifte inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing. Voor al deze heffingen geldt: hoe lager de WOZ, hoe minder je betaalt aan de Belastingdienst.

Is de WOZ-waarde reëel?
Als je wilt weten of de WOZ-waarde van je woning klopt met wat de gemeente op de aanslag vermeldt, dan kun je dit checken op de site van de Waarderingskamer. Je vindt daar ook de gemiddelde waardestijging van de woningen in jouw gemeente en buurt. Overigens wijken deze waarden voor sommige gemeentes iets af van wat de Vereniging Eigen Huis in haar onderzoek vermeldt. Dit komt bijvoorbeeld doordat het toekennen van bezwaren tegen de WOZ-waarde nog niet altijd in de cijfers verwerkt zijn.

Op waarderingskamer.nl kun je op postcode en huisnummer zoeken en dus ook inzien welke WOZ-waarde voor jouw buren geldt. Het geeft je direct een indruk of de waardering van je huis door de gemeente enigszins klopt. Bij de gemeente kun je ook het taxatierapport opvragen waarop ze de waardebepaling van je woning baseert. Zie je daarin zaken die volgens jou niet overeenstemmen met jouw woonsituatie, dan kan bezwaar maken een poging waard zijn.

Uitbesteden bezwaar?
De laatste jaren schieten bedrijven als paddenstoelen uit de grond die het bezwaar aantekenen tegen de WOZ overnemen van huiseigenaren. Het onderzoeksbureau van Justitie, het WODC, schreef in 2020: “Bij woningen groeide het aantal bezwaren (landelijk) in de periode 2015-2019 van zo’n 160.000 naar 204.000. Het aandeel no cure no pay-bedrijven hierbinnen steeg van 17% naar 43%.”

No cure, no pay (ncnp) klinkt aantrekkelijk als je geen zin hebt in ‘administratief gedoe’ en toch goedkoop uit wilt zijn. Maar de rekening wordt wel ergens neergelegd, namelijk bij de gemeente. Die moet betalen als de WOZ-waarde niet klopt en ze ‘dus’ haar werk niet goed heeft gedaan.

Dit is een verhaal van onze mediapartner Rijnmond, aangevuld door de redactie van RTV Papendrecht.