Opinie: Waterkwaliteit

0
409

door Lysanne Jackson

Water is van levensbelang voor al het leven, ook dat van ons. Waarom heeft Nederland dan de slechtste waterkwaliteit van heel Europa? Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de staat van ons water. Zij zouden meer moeten doen om watervervuiling te voorkomen.

Water speelt op vele manieren een rol in ons leven. Wij mensen gebruiken water onder andere om ons mee te wassen, om in te zwemmen en om het te drinken. Vervuild water is dan ook een ernstig risico voor de gezondheid. Gelukkig zijn er vanuit Europa regels opgesteld waar ons water aan moet voldoen.

In 2027 zouden we volgens de EU chemisch schoon en ecologisch gezond water moeten hebben. Met de huidige inzet van het waterschap om de waterkwaliteit te verbeteren gaan we dat bij lange na niet halen. De grootste boosdoeners van het vuil? Chemische stoffen uit de industrie, mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw.

Een voorbeeld van zo’n chemische stof is PFAS. PFAS vervuiling in Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht en Molenlanden is inmiddels zo erg dat bewoners geen groente en fruit uit eigen tuin meer kunnen eten. PFAS wordt ook gevonden in de borstvoeding van vrouwen uit de omgeving van Chemours. Ik kan me amper voorstellen voor wat voor vreselijk dilemma die jonge moeders staan!

Bedrijven zoals Chemours krijgen van het waterschap een vergunning om zeer zorgwekkende stoffen, zoals PFAS, te mogen lozen in het water of in het riool. Van deze stoffen is vaak nog niet eens bekend hoe schadelijk ze echt zijn voor de gezondheid en voor het milieu! Het waterschap zou uit voorzorg deze vergunningen niet moeten afgeven. In plaats daarvan zou het waterschap moeten lobbyen voor een landelijk verbod op de productie en lozing van deze gevaarlijke stoffen, waaronder PFAS. Het gaat tenslotte om onze gezondheid en die gaat voor!

Tot nu toe heeft het waterschap het zich er makkelijk mee van afgemaakt door te wijzen naar andere overheden als verantwoordelijken. Het kan best zijn dat andere overheden de middelen hebben om zo’n verbod door te voeren. Alleen doen zij dat niet zolang het waterschap niet aan de bel trekt over de slechte waterkwaliteit. Het is tijd dat het waterschap daar zijn rol in pakt.

Een middel dat het waterschap wél in handen heeft, is de vervuiler laten betalen. Op dit moment heft het waterschap belasting op een oneerlijke manier. Burgers betalen onevenredig veel terwijl het daadwerkelijke verbruik en de vervuiling door de agrarische en chemische bedrijven wordt gedaan. Het waterschap moet zich ervoor inzetten om de belastingen zo eerlijk en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Bovenstaand ingezonden stuk maakt duidelijk hoe belangrijk het werk van het Waterschap is voor iedereen. De redactie van RTV Papendrecht roept dan ook iedereen op te gaan stemmen op 15 maart! Dan zijn er verkiezingen voor het Waterschap en ook voor Provinciale Staten.