Hoe willen we in de regio energie opwekken? ‘Leg de daken vol met zonnepanelen’

0
244
Foto: Corrado Francke, RTV Dordrecht

DRECHTSTEDEN – Er moeten in onze regio veel meer zonnepanelen komen op daken van huizen en bedrijven. Dat vinden de meeste provinciale politieke partijen die RTV Dordrecht sprak richting de Provinciale Statenverkiezingen. Al zijn er ook verschillen: de een kiest liever voor een kerncentrale, terwijl de ander gaat voor windmolens.

In de week voor de verkiezingen bespreekt RTV Dordrecht met kandidaten voor de Provinciale Staten vier onderwerpen: openbaar vervoer, energie/klimaat, wonen en PFAS. Vandaag is het opwekken van energie en het klimaat aan de beurt.

“Alle fabriekscomplexen en hallen moeten compleet worden voorzien van zonnecellen”, vertelt Fokke van Zeijl namens de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Ook bij huizen van particulieren moet het meer worden gestimuleerd om ze klimaatneutraal te krijgen.”

Schaarse grond
50PLUS kiest voor zonnepanelen op daken, windturbines op zee en kernenergie. De ouderenpartij is tegenstander van zonneweides en windmolens op land. “Wij hebben schaarse grond, dus dat moet je niet willen”, aldus lijsttrekker Ellen Verkoelen. De Partij voor de Dieren wil wel windturbines naast snelwegen, maar niet bij natuurgebieden. “We horen vaak dat er vogelzwermen tegen een turbine komen. Dat willen we voorkomen”, zegt lijstduwer Pieter Groenewege.

Vergeleken 50PLUS is D66 voorstander van windenergie, al stuiten windturbines vaak op weerstand vanuit de omgeving. “We moeten met de bewoners in gesprek, maar we moeten wel inzetten op duurzame energie”, ziet Lisanne van Damme. “Daar horen wel windmolens bij: ook op de zee, maar ook op land.”

Peter van der Velden (BVNL) is het daar duidelijk niet mee eens. “Je moet je eerst afvragen of het in het belang van de inwoners is dat we deze turbines neerzetten.” Hij hekelt de “dwang en drang” vanuit verschillende partijen in de provincie, terwijl er volgens de Rotterdammer niet wordt geluisterd naar bewoners.

‘Linkse hobby’
Forum voor Democratie vraagt zich af “wat er nu gezien wordt als een probleem”. In het verkiezingsprogramma noemt de partij de energietransitie “een linkse hobby”. Ruby Pichel nuanceert enigszins: “Dat je zonne- en windenergie mede kunt inzetten met alle andere mogelijkheden die er zijn, kunnen we absoluut naar kijken.” De partij is, net als BVNL, voorstander om de gaskraan in Groningen weer open te draaien en is voorzichtig met duurzamere alternatieven.

Zonnepanelen in Alblasserdam, foto: Dennis Koorevaar, RTV Dordrecht

“Het gaat wat ons betreft twee kanten op, want het gaat over een stukje energiebesparing”, geeft SP-lijsttrekker Lies van Aelst aan. “Wij moeten ook als overheid mensen hun huis te isoleren en zorgen dat ze schone ketels hebben.” Verder is de SP voor windmolens op zee en het vullen van daken met zonnepanelen.

De partij vindt het ook hoog tijd voor een provinciaal energiebedrijf. “Wij gaan er vanuit dat de prijzen dan omlaag gaan. Daarnaast kunnen de winsten die wel gemaakt worden terugvloeien naar de mensen”, aldus Van Aelst. “Bijvoorbeeld om hun huis te isoleren of zonnepanelen aan te leggen.”

Burgerinitiatieven
D66 wil, als voorstander van innovatie op duurzame gebieden, ook vaker de verhalen van inwoners horen via burgerinitiatieven. “Het is heel belangrijk dat we dit samen doen met de burgers, in plaats van dat de provincie alles vaststelt.”

De Partij voor de Dieren snijdt in de Drechtsteden een heel ander speerpunt aan op het gebied van energie en klimaat: de polder. Of in de woorden van Groenewege: “een kale vlakte waar voor veel wilde dieren niets te halen valt”. De partij wil de dieren een plekje geven door meer heggen, houtwallen en bosjes in het boerenland te plaatsen.