ACM wijst bezwaar tegen transformatorhuisje Stedin af

0
343
Foto: aangeleverd

UDEN – De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een bezwaar tegen de plaatsing van het transformatorhuisje bij Het Havenhoofd afgewezen. De indiener eiste dat netbeheerder Stedin handhavend zou optreden en zou onderzoeken in hoeverre de plaatsing van het transformatorhuisje voldoet aan alle eisen en of de netbeheerder alle interne processen correct heeft uitgevoerd.

In dit transformatorhuisje bevindt zich een aansluiting op het middenspanningsnet van Stedin. De transformator is nodig voor het opladen van de elektrische waterbussen van Blue Amigo.

Geen overtreding
Het transformatorhuisje en de bijbehorende kabels zijn vlak bij de erfgrens van de klager geplaatst. De omwonende had in eerste instantie haar bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente en met een beroep op de Wet open overheid (Woo) verzocht om documenten en correspondentie te delen over de besluitvorming over de locatie en de plaatsing van het transformatorhuisje.

Uit de documenten blijkt dat er op 1 februari vorig jaar een vergunningsaanvraag is ingediend. De gemeente heeft vervolgens in mei een vergunning verleend. Uit de interne stukken van de gemeente blijkt dat er drie mogelijke locaties in beeld waren voor het transformatorhuisje en dat het niet eenvoudig was een definitieve locatie te vinden. Stedin is uiteindelijk akkoord gegaan met de huidige locatie.

De ACM heeft nu besloten het handhavingsverzoek af te wijzen. Een reden is het feit dat de toezichthouder niet toeziet op de regelgeving waarop klager zich beroept. Ook is geen sprake van een overtreding.

Dit is een verhaal van Solar Magazine.