Mening over parkeren? Dan welkom in parkeerpanel Papendrecht

0
277

PAPENDRECHT – Wie een mening heeft over parkeren binnen Papendrecht wordt door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan een parkeerpanel. In twee bijeenkomsten gaat men om de tafel met het parkeerpanel om de door hen ervaren problemen met parkeren in de gemeente door te nemen. Het panel kan ook wensen voor de toekomst aangeven. Na de eerste bijeenkomst wordt een concept-parkeervisie opgesteld die in de tweede bijeenkomst ter beoordeling aan het parkeerpanel wordt voorgelegd. Daarna gaat het document voor besluitvorming naar college en gemeenteraad.

Parkeren in heel Papendrecht
Bij het opstellen van de parkeervisie wordt niet alleen gekeken naar knelpunten zoals deze bekend zijn en voortkomen uit metingen en tellingen, observaties vanuit handhaving, maar juist naar de beleving van parkeren door u als Papendrechter en ondernemers van Papendrecht.

Let op: het gaat over parkeren in heel Papendrecht en niet over de eigen straat of buurt. Er worden vragen besproken als:

• Hoe kijkt u tegen de parkeersituatie in heel Papendrecht aan? Te veel/ te weinig/precies genoeg plekken, wel/niet op juiste locaties.
• Hoe ervaart u parkeren bij de winkelcentra?
• Kunnen uw bezoekers/klanten goed parkeren? Kunnen zij de parkeerplekken vinden
• Moeten er in de toekomst meer of minder parkeerplaatsen komen in Papendrecht? En wat willen bewoners daarvoor opofferen of in de plaats? Groen? Speelplekken? Betere fietsvoorzieningen?
• Welke faciliteiten rondom parkeren heeft u nodig als bezoeker/ondernemer in het centrum van Papendrecht?
• Voor welke vormen van mobiliteit moet in Papendrecht meer ruimte komen?

Brede samenstelling panel
De gemeente wil een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van Papendrecht. Dus bewoners uit diverse wijken, jongeren, volwassenen, meerdere nationaliteiten, mensen die minder mobiel zijn, ondernemers, winkeliers, fietsers, automobilisten, enzovoort. De gemeente maakt hierin een selectie.

Er wordt gedacht aan een groep van ongeveer 15 personen die weten wat er speelt binnen Papendrecht op het gebied van parkeren en hier een goed onderbouwde mening over hebben. Iedereen neemt deel op persoonlijke titel. Dat wil zeggen u spreekt voor uzelf en hoeft niemand te vertegenwoordigen.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?
Deelname aan het parkeerpanel betekent meediscussiëren in 2 bijeenkomsten. Het eerste parkeerpanel houden we op maandagavond 3 april van 17.00u tot 19.30 uur in het gemeentehuis. De datum van de tweede bijeenkomst wordt later samen bepaald met de deelnemers.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan het parkeerpanel? Mail dan een korte motivatie naar de gemeente waarom u de geschikte kandidaat hiervoor bent, aangevuld met uw persoonlijke gegevens (uw leeftijd, in welke wijk u woont en uw contactgegevens). Stuur uw mail uiterlijk 27 maart naar parkeren@papendrecht.nl