Stichting Beeldenpark Drechtoevers zoekt bestuursleden

0
253
Foto: Hans Hulswit

REGIO – De Stichting Beeldenpark Drechtoevers is onder meer op zoek naar nieuwe bestuursleden, onder wie een secretaris. De stichting is officieel een openluchtmuseum en exposeert beelden langs de rivieroevers van de Beneden Merwede, Noord en Oude Maas.

De beelden worden geëxposeerd op locaties in Zwijndrecht (Noordpark, Maaspad), Papendrecht (Merwehoofd, Havenhoofd, Veerplein, Aviolandapad) en Alblasserdam (Haven, Kraanbaan).

Via een eigen netwerk bij o.a. de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) nodigt de stichting regelmatig kunstenaars uit om op haar locaties een beeld tentoon te stellen. De kunstenaars ontvangen hiervoor een geringe vergoeding. De beelden zijn en blijven eigendom van de desbetreffende beeldend kunstenaars.

De Stichting verzorgt het ophalen van het beeld uit het atelier van de kunstenaar, het transport en het plaatsen. Indien noodzakelijk wordt ook klein onderhoud aan het beeld uitgevoerd. Na afloop van de expositieperiode wordt het beeld weer teruggebracht naar het atelier van de kunstenaar.

Het enthousiaste bestuur bestaat momenteel uit zes vrijwilligers, waaronder twee beeldend kunstenaars, een penningmeester, een expert op het gebied van het onderhoud aan de beelden, een secretaris en de voorzitter. De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van subsidies, sponsoren en donateurs. Er wordt ca. 6 keer per jaar vergaderd. Tussentijds vinden er met enige regelmaat activiteiten plaats.

Op kortere en langere termijn komen er verschillende functies beschikbaar. Om de continuïteit van de Stichting ook in de toekomst veilig te stellen, is men op zoek naar nieuwe bestuursleden. De stichting wil het bestuur team versterken met enthousiaste mannen en vrouwen, die zich willen inzetten om het met name ook in de toekomst mogelijk te houden om bezoekers op een laagdrempelige manier te laten genieten van beeldende kunst in de eigen omgeving.

De Stichting Beeldenpark is nu specifiek op zoek naar iemand voor het secretariaat. De werkzaamheden betreffen onder meer het voorbereiden van vergaderingen, het maken van verslagen en het bijhouden van adresbestanden.

Werkzaamheden
Daarnaast is men op zoek naar versterking van het team voor wat betreft overige werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan één of meer van de volgende zaken:
• het aanvragen van subsidies bij de aangesloten gemeentes en bij verschillende fondsen;
• sponsoren en donateurs betrekken bij de activiteiten;
• begrotingen en jaarverslagen opstellen;
• regelen van allerhande zaken;
• het organiseren van activiteiten;
• het verrichten van hand- en spandiensten;
• inspelen op actuele ontwikkelingen;
• Informatie t.b.v. sociale media opstellen en persberichten maken.

Uiteraard wordt een nieuwe medewerker ingewerkt en begeleid. Kennis van beeldende kunst is een pré, maar geen vereiste en er wordt rekening gehouden met (langere) vakanties. De medewerker ontvangt van een museumjaarkaart en er is een regeling voor vergoeding specifieke onkosten.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@beeldenparkdrechtoevers.nl.
Voor meer informatie omtrent de stichting, zie ook: www.beeldenparkdrechtoevers.nl, Facebook en Instagram.