Papendrecht stelt scherpere eisen voor schone lucht

0
241
Foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht heeft een subsidie ontvangen om luchtverontreiniging vanwege industrie te beperken. Er wordt namelijk ingezet op de best beschikbare technieken bij vergunningverlening.

De omgevingsdienst OZHZ heeft een projectplan opgesteld namens de regionaal samenwerkende gemeenten: Papendrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland-Zuid. Voor de uitvoering gebruiken de gemeenten en de omgevingsdienst een Rijksbijdrage vanuit het Schone Lucht Akkoord. Alleen ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord komen in aanmerking voor deze bijdrage. Eind 2022 is een subsidie van in totaal 20.000,- euro tot 2026 toegekend.

De industrie draagt bij aan de luchtverontreiniging en daarmee aan de negatieve gezondheidseffecten hiervan. Om bij industrie deze effecten te beperken, zijn aanvullende maatregelen nodig. Het doel is om uitstoot en economische groei verder te ontkoppelen en een continue daling van luchtvervuiling door de industrie te realiseren. Om dit te bereiken zijn in het Schone Lucht Akkoord maatregelen opgenomen. Een van die maatregelen is dit project ‘Scherper vergunnen’.

“Wij zijn blij dat het Rijk in het kader van het Schone Lucht Akkoord een bijdrage heeft toegezegd voor het project ‘Scherper vergunnen’. Als gemeente dragen we zo bij aan schonere lucht voor onze inwoners. Het wordt mogelijk met dit project kennis en ervaring op te doen over het opleggen van strengere eisen en emissiegrenswaarden in de vergunning”, aldus wethouder milieu Arjan Kosten.

Wat betekent scherper vergunnen?
Het project ‘Scherper vergunnen’ houdt in dat vergunningen voor de industrie moeten voldoen aan het BBT-niveau. BBT staat voor Beste Beschikbare Technieken, dat wil zeggen de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen. Het is aan de vergunningverlener om de emissie-eisen af te stemmen op de specifieke situatie bij een bedrijf.

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat in nieuwe of geactualiseerde vergunningen emissiegrenswaarden moeten worden opgenomen. Dit geldt voor vergunningen die vanaf 2022 worden afgegeven. Deze grenswaarden moeten een zo laag mogelijke emissies hebben, dit met het oog op bescherming van de gezondheid en het milieu. De eisen die aan een bedrijf worden gesteld in nieuwe vergunningen zullen dus scherper zijn dan voorheen. Daarom heet project ‘Scherper vergunnen’.

Wat is het Schone Lucht Akkoord?
De gemeente Papendrecht heeft het Schone Lucht Akkoord begin 2020 ondertekend en zich daarmee verplicht tot het verbeteren van de luchtkwaliteit in Papendrecht. Met het akkoord streven het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland blijvend te verbeteren. Concreet gaat het om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstof door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Elke partij die het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend, houdt de voortgang ervan (verplicht) in de gaten via het uitvoeringsplan. Begin dit jaar heeft het college van Papendrecht het uitvoeringsplan 2023 weer vastgesteld.