Regionale bijeenkomst voor LHBTIQ+

0
355

REGIO – Elke eerste vrijdag in de maand is er gelegenheid voor mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap om elkaar te ontmoeten. Deze “regenboog groep” bestaat al vanaf 2017 en wordt vooral bezocht door Roze ouderen uit de Regio Drechtsteden.

Welzijnsorganisatie “Diverz” uit Zwijndrecht ondernam actie na een openhartig interview in het AD in 2017 van een lesbische vrouw die aangaf zich heel alleen te voelen en niemand kende in Zwijndrecht die tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoorde. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 7% van de bevolking tot de doelgroep behoort. “Ik zal toch niet de enige zijn” riep zij vertwijfeld.

Welzijnswerker Jos Vlasblom van Diverz plaatste een oproep en daarop reageerde verschillende mensen uit de regio. Zo ontstond de maandelijkse bijeenkomst in Zwijndrecht. Uit verhalen van bezoekers bleek dat de behoefte om elkaar te ontmoeten heel groot was. Velen durfden niet uit te komen voor hun geaardheid in hun directe omgeving. Anderen hadden te maken met pestgedrag in de zorginstelling waar ze verbleven.

Eenzaamheid onder de doelgroep is groot en vooral in Corona tijd was dat een feit. Het is belangrijk om je verhaal te kunnen delen met anderen. Vanuit de bezoekers ontstonden initiatieven om voorlichting te gaan geven. In bibliotheken en op senior markten in de regio. Met ondersteuning van Stichting Roze 50+ werden er zorginstellingen in de regio bezocht om begrip te vragen voor de doelgroep.

Inmiddels zijn we 6 jaar verder en is er veel gebeurd. De bijeenkomsten vinden nog steeds een keer per maand plaats op vrijdag, maar er is een nieuwe locatie en de tijden worden uitgebreid. Terwijl de eerste bijeenkomsten altijd overdag plaatsvonden is er vanaf nu ook gelegenheid voor ontmoeting op de vrijdagavond. Dat betekent dat er ook jongere LHBTIQ+ ‘ers, die overdag werken, gelegenheid hebben om te komen. De nieuwe locatie heeft ook een keuken zodat er eventueel gezamenlijk kan worden gekookt. (lunch en/of diner)

Iedereen die tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoort is van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen met Jacqueline van Gent (Diverz) op tel.nr.: 078-6206060 of mail naar j.van gent@diverz.info.