Gemeente maakt regels kamerverhuur duidelijk

0
194

PAPENDRECHT – Als gevolg van een recente discussie over kamerverhuur in de P.J. Troelstrastraat heeft de gemeente de bestaande regels omtrent kamerverhuur nog eens duidelijk gepubliceerd. Wethouder Arno Jansen liet op 6 april aan de gemeenteraad weten dat er toen bijna 70 vergunningen voor kamerverhuur waren afgegeven.

De economie in Nederland kan al lang niet meer zonder arbeidsmigranten. Dat geldt zeker ook voor Papendrecht, vindt het college van B&W. Om de inzet van deze arbeidsmigranten mogelijk te maken moeten zij dan ook kunnen wonen in Papendrecht en in de regio. Tot 2019 kon in Papendrecht zonder vergunning iedere woning verhuurd worden aan arbeidsmigranten. Dit leidde ertoe dat in sommige straten en wijken een steeds grotere concentratie van kamerverhuurpanden ontstond. Vooral deze concentratie zorgde voor overlast.

Daarom is in 2019 (aangepast in 2021) een vergunningenstelsel voor kamerverhuur ingevoerd. Daarmee blijft de huisvesting van arbeidsmigranten nog steeds mogelijk, maar is de kamerverhuur beter geregeld. Het aantal mogelijke kamerverhuurpanden per straat is daarmee verminderd. En verhuurders moeten zich houden aan stringente regels, waarop nauwlettend wordt toegezien.

De volgende regels voor kamerverhuur gelden in Papendrecht:
• Het verhuren van een woning aan 2 personen blijft mogelijk zonder vergunning. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn.
• Voor het verhuren van een woning aan 3 of 4 personen zijn wel vergunningen nodig. Kamerverhuur aan meer dan 4 personen mag niet.
• Er zijn 2 vergunningen voor kamerverhuur: een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning.
• Een omgevingsvergunning is nodig voor het verhuren van de woning aan 3 of 4 personen. Met een omgevingsvergunning regelen men dus dat een woning mag worden gebruikt voor kamerverhuur.
• Bestaande woningen die vóór de nieuwe regels werden verhuurd vallen onder het overgangsrecht. Voor deze woningen is geen omgevingsvergunning nodig.
• Een exploitatievergunning is wel altijd nodig, ook voor bestaande woningen. In de exploitatievergunning wordt geregeld dat de woning in goede staat wordt gehouden, huisregels aanwezig zijn en dat een beheerder aanwezig is die op de woning let en waar inwoners kunnen aankloppen bij overlast.
• Er is een quoteringsregeling. Dat betekent dat in een straat of gebied maximaal 5% van de woningen mag worden verhuurd. Daarbij mogen kamerverhuurwoningen niet naast elkaar komen. En ook mogen huishoudens niet aan beide kanten van hun woning een kamerverhuurwoning krijgen.
• Klachten over kamerverhuur kunnen ook worden gemeld bij de gemeente. Dit kan via het ‘Meldpunt openbare ruimte’ op deze website.

Op 1 juli dit jaar wordt een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. In het concept daarvan zitten ook nadere regels voor opkoopbescherming. Daarmee blijft kamerverhuur mogelijk, maar wordt dit wel verder aan banden gelegd. Dergelijke nieuwe regels hebben nooit terugwerkende kracht.