Gemeente verliest hoger beroep en moet betalen

0
219

PAPENDRECHT – De gemeente moet alsnog ruim 700.000 euro rente betalen over een planschadevergoeding aan Van Herwijnen Beheer BV (Rivierendriesprong). De bestuursrechter heeft dit oordeel uitgesproken in hoger beroep. De gemeente gaat ook tegen deze uitspraak in beroep.

De planschadevergoeding was in 2008 geëist door Drierivierensprong nadat de voorwaarden die aan het bedrijf werden gesteld verscherpt waren. Dit heeft te maken met een verlaging van de zogenoemde milieucategorie van het bedrijfsterrein aan de Noordhoek. Vroeger zat daar een scheepswerf en tegenwoordig het puinafval- en bouwmaterialenbedrijf Rivierendriesprong. Door de verlaging van de milieucategorie van 5 naar 3 betekent dat de voorwaarden die aan een bedrijf kunnen worden gesteld veel strenger zijn geworden. Er kan dus minder lawaai, stof en stank worden geproduceerd. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Rente
De eigenaar van het Rivierendriesprongterrein eiste daarom bij de Raad van State een planschadevergoeding van bijna acht miljoen euro bij de gemeente, maar kreeg uiteindelijk 1,4 miljoen. Het huidige conflict gaat over de rente die over dat bedrag moest worden betaald.

Nadat de rente was betaald door de gemeente, bleek dat men een te hoog percentage had gehanteerd. Daarom vorderde de gemeente een bedrag van ruim 7 ton terug van Rivierendriesprong. Het bedrijf was het daarmee echter niet eens en maakte dit aanhangig bij de rechtbank. Die heeft Rivierendriesprong nu gelijk gegeven. Maar daarmee neemt de gemeente dus niet akkoord.

Debat
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) heeft hierover vragen gesteld en vindt dat er een debat zou moeten plaatsvinden over de kwestie.

De partij stelt: “De fractie van OP is van mening dat transparantie, ook bij ingewikkelde of complexe zaken waarbij de gemeente fouten heeft gemaakt, wenselijk is. Niet zozeer om schuldigen aan te wijzen als wel om ervan te leren. Openheid over het bestuurlijk handelen van het college is belangrijk voor het thans broze vertrouwen tussen de gemeenteraad als bestuursorgaan en het college als bestuursorgaan.”

Bron: Het Kontakt/De Klaroen