Gebruik opvangboot Industrieweg wordt verlengd

0
254
Slaapboot voor asielzoekers in Papendrecht, foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – Vandaag heeft de gemeente Papendrecht omwonenden en enkele bedrijven aan de Industrieweg geïnformeerd over het besluit van de burgemeester om de crisisnoodopvang op de boot aan de kade van de Industrieweg te verlengen tot 1 december dit jaar. Dit besluit is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging vanwege de nog steeds prangende situatie rondom vluchtelingenopvang in heel Nederland. De voorwaarden voor verlenging van de opvangboot blijven hetzelfde en dus zal het slaapschip maximaal voor 52 vluchtelingen plaats blijven bieden.

Passende schaal voor Papendrecht
Ook voor deze verlenging geldt dat de opvang van deze beperkte groep vluchtelingen moet passen bij de schaal van de Papendrechtse gemeenschap en niet ten koste gaat van woonruimte voor bestaande en nieuwe woning- zoekenden uit Papendrecht zelf. Belangrijke voorwaarde vanuit het college is en blijft dat deze crisisnoodopvang minimale impact heeft op de gemeentelijke financiën, en dat alle kosten vergoed worden door het Rijk.

Gemeente zeer erkentelijk met inzet van alle betrokkenen
Burgemeester Van Driel over deze crisisnoodopvang: “Nederland kampt helaas nog steeds met een crisis als het gaat om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. In de media van de afgelopen weken hebben we dat kunnen lezen. Het blijft grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen en daarom blijven we een beroep doen op flexibiliteit en humaniteit. Ook gezien het feit dat de verwachting is dat per 1 januari volgend jaar nieuw beleid van kracht wordt. Tot die tijd hopen we in de aankomende periode te kunnen blijven rekenen op samenwerking en begrip vanuit alle betrokken partijen. Ik vind het als bestuurder belangrijk dat we als Papendrecht binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en betrokken blijven.”