Vier Koninklijke Onderscheidingen in Papendrecht

0
262
Foto: Facebook Margreet van Driel

PAPENDRECHT – Vier Koninklijke Onderscheidingen speldde burgemeester Margreet van Driel woensdag op in het gemeentehuis. Deze werden in ontvangst genomen door Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden.

Dit jaar was er een nieuwe aanpak: de gedecoreerden werden door de burgemeester op hun huisadres opgehaald met een speciale ‘oranje-bus’. Muzikanten van Muziekvereniging Excelsior zorgden daarbij voor een muzikaal onthaal. Burgmeester Van Driel: “Het was geweldig om de verrassing en ook verbazing op de gezichten van de gedecoreerden te zien zodra ze beseften dat het echt om hun ging”.

Arie Bot heeft jarenlang zijn gaven en kwaliteiten belangeloos ter beschikking gesteld voor kerk en maatschappij. Zo was hij naast zijn werk als bode ook vrijwillig bedrijfshulpverlener (bhv’er) bij de rechtbank van Dordrecht. In totaal was hij bij de rechtbank bijna 43 jaar actief als bhv’er. Sinds 2004 leidt hij de wekelijkse bijeenkomsten van Jeugdclub Benjamin van de Hervormde Gemeente Papendrecht en is hij bhv’er tijdens bijeenkomsten, uitjes en kampen. Als penningmeester verzorgt hij met zorg en nauwkeurigheid de boekhouding van de Jeugdclub. Als koster van de Sionskerk bereidt hij de zondagse erediensten voor. Ook hier is hij bhv’er. Sinds 2014 ondersteunt hij bij de afdeling Papendrecht van de PCOB de penningmeester. Ook bij de PCOB is de heer Bot actief als bhv’er. Verder was hij ouderling bij de Hervormde Gemeente Dordrecht, voorzitter van de Hervormde Verenigingsraad, bestuurslid van jeugdorkest Con Amore en betrokken bij kinderkoor Friends.

Jan Pols stelde kort na zijn arbeidzame leven zijn kennis en kunde beschikbaar als vrijwillig sociaal raadslid bij Stichting Welzijn Alblasserdam. In die functie helpt hij ruim twintig jaar cliënten met uiteenlopende vragen. Onder meer op het gebied van toeslagen, belastingen, schulden, kwijtschelding, uithuisplaatsingen, aanvragen voor de Wmo en de voedselbank, woon- en huurzaken, consumentenrecht en verzekeringen. De heer Pols heeft zijn diensten van minimaal twee dagdelen per week altijd trouw vervuld, zijn deskundigheid op peil gehouden en teamvergaderingen bijgewoond. Daarmee voorkomt hij dat cliënten verder in de problemen komen en draagt hij er aan bij dat zij hun leven weer kunnen opbouwen. .

Annie van Werkhoven-Bezemer is al sinds begin jaren negentig actief als maatschappelijk en kerkelijk vrijwilliger. Voor de Nederlandse Patiëntenvereniging verrichte zij hand- en spandiensten voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Van huishoudelijke taken en een wandeling tot bezoekjes, aandacht en gezelligheid bieden. Voor de Hervormde Kerk Papendrecht bezocht zij zieken en jarigen, hield zij het verjaardagfonds bij, bezorgde zij wekelijks de kerkbode, maakte zij de kerk schoon en waste zij het kerklinnen. Collectant was zij voor de Nierstichting en voor noodhulporganisatie ZOA. Als ZAPper – Zwerf Afval Pakker – hielp zij mee om Papendrecht schoon te houden. Bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek zorgde zij onder meer voor de maandelijks grote schoonmaak.

Hans de Waard was ruim twintig jaar verantwoordelijk voor regulier en groot onderhoud van het pand en de baan van atletiekvereniging Passaat. Hij stond dag en nacht klaar en zorgde wekelijks met zo’n vijftien vrijwilligers voor het onderhoud, waardoor de vereniging altijd trots kon zijn op de accommodatie. Onder zijn leiding werden uiteenlopende reparaties verricht, verbeteringen doorgevoerd, nieuwe installaties geplaatst en elektrische leidingen aangelegd. Grote projecten waren onder meer renovatie van de baan en nieuwe vloeren in de kantine. Met zijn technische kennis was hij nauw betrokken en van groot belang bij de aanschaf van zonnepanelen en ledverlichting. Door zijn kennis van zaken en een ploeg vrijwilligers die hij om zich heen verzamelde, heeft hij veel geld weten te besparen voor de vereniging. Het bestuur is dan ook van oordeel dat hij zijn gewicht in goud waard is. Daarnaast zorgt de heer De Waard bij barbecues in zijn buurt altijd voor kramen, banken, stoelen en gezellige verlichting. Ook zijn organisatietalent, praktische oplossingen, technisch inzicht en hart voor anderen zet hij graag in voor buurtbewoners, voor collectes in de straat en niet in de laatste plaats als mantelzorger voor zijn vrouw.