Commissie uit kritiek op college in zaak trafohuisje

0
237
Privéfoto

PAPENDRECHT – Bij de bouw van het omstreden trafostation voor de elektrische waterbussen bij het Havenhoofd heeft de gemeente meer fouten heeft gemaakt dan ze tot nog toe wilde doen geloven. Dat blijkt uit een uitspraak van de regionale bezwaarschiftencommissie Drechtsteden, waartoe een van de bewoners zich had gewend.

De commissie vindt dat er meer onderzoek moet worden gedaan, bijvoorbeeld naar de ligging van de stroomkabels, die vlak langs de erfgrens van meerdere bewoners lopen. Het transformatorhuisje zelf staat op een precies naast een tuin.

Het gaat hier om een nieuwe fase in het proces rondom de plaatsing van het trafohuisje en de kabels, waartegen omwonenden al vele malen hebben geprotesteerd. Blue Amigo, exploitant van de waterbus, stelde hen pas kort van tevoren op de hoogte van de plaatsing. De gemeente zou voor de bouw ervan en het trekken van leidingen richting een laadstation bij het water een vergunning hebben afgegeven zonder de bewoners daarover te informeren of te raadplegen.

Het trafostation werd vervolgens geplaatst, maar is nog steeds niet in gebruik genomen. Een maand geleden dat bij proefvaarten van de nieuwe elektrische waterbussen mankementen aan het licht waren gekomen. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer ze wel gaan varen.

De bezwarencommissie oordeelt nu dat het college van B&W meer onderzoek had moeten doen, met name naar het gezondheidsaspect. Ook vindt vindt de commissie het verder ‘onvoldoende duidelijk’ welke voorschriften verbonden zijn aan de vergunning voor Blue Amigo.

Er is trouwens nog steeds enige onduidelijkheid over de vraag of het bij het trafostation gaat om hoogspanning, zoals op een sticker vermeld staat, of middenspanning, zoals het college beweert.

Meerdere partijen in de gemeenteraad willen dit onderwerp opnieuw op de agenda plaatsen. Dit zijn onder meer de PvdA en Onafhankelijk Papendrecht.

Bron : AD Papendrecht