Gerard Schouw aangesteld als ambassadeur Smart Delta Drechtsteden

0
248
Foto: aangeleverd

DRECHTSTEDEN – De samenwerkende gemeenten van de Drechtsteden hebben per 8 mei Gerard Schouw aangesteld om als ambassadeur de publiciteit en lobby voor Smart Delta Drechtsteden te versterken. De gemeenten leggen momenteel de laatste hand aan de actualisering van de Groeiagenda om dit najaar samen met bedrijfsleven en onderwijs de eerste Smart Delta Agenda te kunnen vaststellen. Ook wordt gewerkt aan de aanvraag voor een nieuwe Regio Deal.

Dit wordt de basis om binnen het gebied Drechtsteden-Gorinchem nog hechter en effectiever samen te werken en nog beter te verbinden met provinciaal, Rijks en Europees beleid. Hierin neemt Schouw een aanjagende rol. Doel van Smart Delta Drechtsteden is om de regio economisch robuuster te maken en de brede welvaart te verbeteren zodat het er nog beter wonen, leven en werken is.

Regiovoorzitter en burgemeester Wouter Kolff is verheugd met de komst van Gerard Schouw als ambassadeur van Smart Delta Drechtsteden: “Gerard is als inwoner van Dordrecht, voormalig wethouder (1994-1998) en lid van de Economic Development Board thuis in de regio en heeft een goed netwerk onder werkgevers en andere stakeholders. Daarnaast weet hij deuren te openen in Den Haag en Brussel. Hij is op de hoogte van het reilen en zeilen, kan belangen aan elkaar verbinden en strategie uitstippelen om onze stevige regionale ambities te verwezenlijken.”

Over Gerard Schouw
Gerard Schouw studeerde bedrijfs- en bestuurskunde en promoveerde in Leiden op het proefschrift ‘Stijlen van besturen’. Hij was in de periode 1999-2015 o.a. landelijk voorzitter van D66, fractievoorzitter in de Eerste Kamer en lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Gerard heeft ruim 30 jaar ervaring in leidinggevende functies. Zo was hij directievoorzitter van het Kenniscentrum Grote Steden en later het wetenschappelijk Netherlands Institute for City Innovation Studies. Hij gaf leiding aan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en was onder andere lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Momenteel werkt hij als strategisch adviseur voor diverse opdrachtgevers en is hij naast lid van de EDB, voorzitter Raad van Advies Rechtsbijstand, lid Raad van Toezicht Open Universiteit en voorzitter van het Bachfestival Drechtsteden.

Over Smart Delta Drechtsteden
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer en betere woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en in de toekomst en een goede bereikbaarheid van de regio. Samen met Gorinchem hebben de Drechtstedengemeenten in 2020 de Regio Deal toegekend gekregen om de ambities van de regio te helpen realiseren.

Voor meer informatie over Smart Delta Drechtsteden: klik hier