Provinciale Staten kiezen leden van de Eerste Kamer

0
214

DEN HAAG – Op dinsdag 30 mei 2023 vergaderen Provinciale Staten om de leden van de Eerste Kamer te kiezen. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer vindt om de vier jaar plaats. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten. De in maart gekozen Statenleden stemmen in alle provincies om 15.00 uur.

Ieder Statenlid telt daarbij voor een bepaalde zogenoemde stemwaarde. De stemwaarde is het gewicht van de stem en is afhankelijk van het aantal inwoners in de provincie. De stemwaarden van de 55 Statenleden uit Zuid-Holland zijn het hoogst. Zo is de stemwaarde van een Zuid-Hollands Statenlid 692, dat is bijna 7 maal zo veel als de stemwaarde van een Zeeuws Statenlid (100).

Tijdens de vergadering worden de Statenleden één voor één oproepen om voor zichzelf of eventueel als gemachtigde een stem uit te brengen in één van de stemhokjes in de Statenzaal. Nadat alle stemmen zijn uitgebracht, worden de stembiljetten geteld. Daarna opent de voorzitter commissaris van de Koning Jaap Smit de stembiljetten één voor één en deelt voor elk stembiljet mee op welke lijst en op welke kandidaat is gestemd. Na controle van de stembiljetten door de overige leden van het stembureau vermeldt hij vervolgens van elke lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het totaal aantal uitgebrachte stemmen en de totaaluitslag.

De vergadering in het provinciehuis waar de Statenleden bijeenkomen om hun stem uit te brengen is openbaar. De vergadering begint om 15.00 uur.

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 15.00 uur.

Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/998451