Reclamemast langs A15 komt er niet

0
223
Foto: gemeente Papendrecht

PAPENDRECHT – De reclamemast langs de A15, waar een en ander over te doen is geweest, komt er niet. De uitkomsten van één van de onderzoeken naar het plaatsen van de reclamemast langs de A15, geven aanleiding om te stoppen met de verdere procedure voor het plaatsen van de reclamemast. Dit schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.

Als onderdeel van de ombuigingsvoorstellen voor de gemeentelijke begroting, is in 2021 de plaatsing van een reclamemast langs de N3 onderzocht. Deze locatie werd destijds als ongeschikt beoordeeld. Daarop is een nieuwe locatie gezocht langs de A15 bij Vliedberg. De raad heeft door middel van een motie van GroenLinks op 8 juli 2021 aan het college gevraagd om onderzoek te doen naar deze locatie en de effecten op de omgeving en het gesprek aan te gaan met omwonenden.

Afleiding
Het onderzoek heeft nu duidelijk gemaakt dat de nieuwe locatie te dicht bij de afslag Sliedrecht West zou liggen. Dit is nadelig voor de verkeersveiligheid, want de mast leidt de aandacht van automobilisten af. “Er vinden ook afgelopen maand weer verschillende ongelukken plaats op de A15. Daaruit kan worden opgemaakt dat een toename van afleiding op deze snelweg onwenselijk is. De voorziene inkomsten (€ 20.000,-) wegen niet op tegen de risico’s van afleiding op de snelweg.

Het college besluit met de opmerking dat er ook elders in Papendrecht niet naar alternatieve locaties zal worden gezocht.