Samenwonen zonder direct gekort te worden op de uitkering: proef in Drechtsteden van start

0
211
Foto Peter Heijkoop: Hans Hulswit

DRECHTSTEDEN – Inwoners van de Drechtsteden – met een bijstandsuitkering – kunnen vanaf 1 juni samenwonen zonder dat ze direct gekort worden op hun uitkering. De Sociale Dienst Drechtsteden geeft inwoners de mogelijkheid om maximaal een half jaar op proef samen te wonen.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van iemands leefsituatie. Wanneer iemand samenwoont, kan de uitkering lager uitvallen of het recht op een uitkering vervallen. “Samenwonen is daarom voor mensen in de bijstand vaak spannend, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor hun inkomen. Met deze regeling laten we inwoners proberen of samenwonen werkt en bieden we hen een rustige start”, zegt voorzitter van de GR Sociaal Peter Heijkoop. De sociale dienst hoopt dat de proef voor een kleine groep veel impact heeft.

Samenwonen op Proef
Inwoners die op proef gaan samenwonen worden maximaal 6 maanden niet gekort op hun bijstandsuitkering. De proef start op 1 juni 2023 en inwoners kunnen zich tot 1 juni 2024 aanmelden via de website van de sociale dienst of via zijn of haar consulent.

De proef is niet bedoeld voor inwoners die al eerder hebben samengewoond of al samen kinderen hebben. Voordat de proeftijd start, wordt altijd toestemming gevraagd aan de woningcorporaties.

Tijdens de proeftijd behouden inwoners hun eigen woning en ontdekken ze of het samenwonen werkt. De proeftijd biedt ruimte om, eventueel met hulp van maatschappelijke partners, inzicht te krijgen in de praktische en financiële gevolgen van het samenwonen. Zoals inschrijven in een nieuwe gemeente, gevolgen voor de uitkering of het zoeken van een school voor de kinderen. De proeftijd stopt na 6 maanden of wanneer al eerder de keuze wordt gemaakt.

Meer informatie
Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden staat meer informatie over samenwonen op proef en de voorwaarden: www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/samenwonen-op-proef/